Wnioski o zwiększenie stypendium

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15-20. października w godz. 12:00-14:00 w Biurze Szkoły Doktorskiej można składać wnioski o zwiększenie stypendium. Zasady ubiegania się o zwiększone stypendium określa załącznik do Zarządzenia nr 131 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 listopada 2020 r. Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego Doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Regulamin oraz wzory druków do uzupełnienia znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/ksztalcenie/.