Szkoła Zimowa dla Doktorantów projekt MonGOS – BEZPŁATNIE!!!

MonGOS – leafletSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Zimowej projektu MonGOS doktorantów zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonym rozwojem, inżynierią środowiska, zarządzaniem środowiskiem i innymi naukami zajmującymi się tematyką zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, która stanowi temat przewodni Szkoły Zimowej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-26 listopada 2021 roku w ramach realizacji projektu MonGOSMonGOS – leaflet „Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym„ w standardowej formule „na miejscu” w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

– Uczestnictwo jest BEZPŁATNE.
– Termin składania wniosków upływa 17 października 2021 r.
– Szkoła Zimowa odbędzie się w całości w języku angielskim.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie
projektu MonGOS: https://mon-gos.eu/winter-school-2021/.