“O recenzowaniu w nauce”- bezpłatny webinar dla doktorantów

Fundacja Science Watch Polska
zaprasza na bezpłatny webinar
O recenzowaniu w nauce
Środa, 03.11.2021, 14:00 – 16:00
kolejność zgłoszeń decyduje o możliwości skorzystania ze szkolenia
https://sciencewatch.pl/index.php/o-recenzowaniu-w-nauce-3-11-2021-r