WYBORY DO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

KOMUNIKAT

Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Wybory do Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej w dniu 27.10.2021 r. o godz. 8: 00 stacjonarnie (sala 27 ZOOT) oraz z wykorzystaniem platformy MS Teams i systemu mailingu.

 

Proszę o zgłaszanie kandydatur do:

Komisji Wyborczej (4 mandaty): co najmniej 2 osoby ze Szkoły Doktorskiej i 2 ze studiów doktoranckich. Mandaty: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz.
Rady Doktorantów (12 mandatów): co najmniej po 1 kandydaturze ze Szkoły Doktorskiej i po 1 ze studiów doktoranckich do każdej z dyscyplin:
Rolnictwo i ogrodnictwo / Technologia żywności i żywienia / Weterynaria / Zootechnika i rybactwo / Inżynieria mechaniczna / Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (kandydat tylko ze Szkoły Doktorskiej) / Nauki biologiczne (kandydat tylko ze Szkoły Doktorskiej).

 

Spośród członków Rady zostanie wyłoniony Zarząd Rady Doktorantów w składzie: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz.

 

Zgłoszenia kandydatur (z informacją na jakie stanowisko, np. Rada Doktorantów, Dyscyplina … + Przewodniczący…) proszę przesyłać na adres (imię, nazwisko, nr albumu, dyscyplina) do godziny 12:00 26.10.2021 r. (wtorek).

 

Lista kandydatów oraz dalsze instrukcje dotyczące systemu głosowania zostaną udostępnione w osobnych komunikatach.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów

mgr inż. Katarzyna Magdalena Matyszczuk

KOMUNIKAT WYBORY DO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW