KOMUNIKAT Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W związku z licznymi prośbami ze strony Doktorantów, zostaje zmieniona godzina przeprowadzenia Wyborów. Wybory odbędą się w godzinach 11.00 – 12.00, oraz wybory uzupełniające w godzinach 12.00 – 13.00 w Sali 407 (Sala Samorządu Doktorantów) AGRO I. Wybory zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Uprawnieni do głosowania w formie online są wszyscy doktoranci, którzy nie pojawią się stacjonarnie.

 

Doktoranci uprawnieni do głosowania zostali przypisani do grup na MS Teams. W razie pytań proszę o kontakt.

 

Z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów z poszczególnych dyscyplin, mandaty z nieobsadzonych miejsc, przechodzą na inne dyscypliny.

 

Lista kandydatów do Rady Doktorantów:
Cieplak Magdalena- rolnictwo o ogrodnictwo
Dybczyńska Marta- zootechnika i rybactwo
Grdeń Adam- technologia żywności i żywienia
Janicka Kamila- zootechnika i rybactwo
Janicka Wiktoria- zootechnika i rybactwo
Kiersnowska Kaja- technologia żywności i żywienia
Kuśmierz Sebastian- rolnictwo i ogrodnictwo
Matyszczuk Katarzyna- rolnictwo i ogrodnictwo
Osmólska Emilia- inżynieria mechaniczna
Połeć Katarzyna- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Różaniecka Karolina – rolnictwo i ogrodnictwo
Vasiukov Kostiantyn- inżynieria mechaniczna

 

Lista kandydatów do Komisji Wyborczej:
Brak

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów

mgr inż. Katarzyna Magdalena Matyszczuk