Statut

Uchwała nr 12/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, za wyjątkiem:
1) § 1 pkt.: 19, 21, 23, 24 i 30, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
2) § 1 pkt. 32 i pkt 42, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, tekst ujednolicony wg. stanu na dzień 18 grudnia 2020 r.

 

 

Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Data wydania:
2020-12-18
Data wejścia w życie:
2020-12-18
Data obowiązywania:
2020-12-18