Statut

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiada tekst ujednolicony wg. stanu na dzień 25 marca 2022 r.

 

*Tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego!

Tekst aktu prawnego:
Status aktu prawnego:
obowiązujący; akt posiada tekst jednolity
Data wydania:
2019-06-11
Data wejścia w życie:
2019-10-01
Data obowiązywania:
2019-10-01
Tekst aktu ujednolicony: