Statut

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzony został uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiada tekst ujednolicony wg. stanu na dzień 25 marca 2022 r.

 

*Tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego!