Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego wprowadzony został uchwałą nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
Zobacz