STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów
(stan na dzień 31.12.2022 r.)
52
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2022 r.)
Ogółem 6 635 osób
Studia stacjonarne 5 050 osób
Studia niestacjonarne 1 585 osób
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2022 r.)
Ogółem 1 463 osoby
Nauczyciele akademiccy 686 osób
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 193 osoby
Bibliotekarze
i pracownicy wydawnictwa
46 osób
Pracownicy administracji 253 osoby
Pracownicy obsługi 285 osób

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030 wprowadzona została uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030
Zobacz