STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów
(stan na dzień 31.12.2023 r.)
55
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2023 r.)
Ogółem 6 371 osób
Studia stacjonarne 4 860 osób
Studia niestacjonarne 1 511 osób
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2023 r.)
Ogółem 1 474 osoby
Nauczyciele akademiccy 687 osób
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 198 osoby
Bibliotekarze
i pracownicy wydawnictwa
45 osób
Pracownicy administracji 259 osoby
Pracownicy obsługi 285 osób

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030 wprowadzona została uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030
Zobacz