Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

 

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW https://www.up.lublin.pl

 
ADRES DO KORESPONDENCJI
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: poczta@up.lublin.pl
 
SEKRETARIAT UCZELNI
tel. (+ 81) 445-66-22 
fax: (+ 81) 533-37-52
e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
 
BIURO REKTORA
tel. (+ 81) 445-60-66
(+ 81) 445-68-68
(+ 81) 445-66-77
(+ 81) 445-69-99
(+ 81) 445-67-90
email: biuro.rektora@up.lublin.pl
 
CENTRUM DYDAKTYKI I SPRAW STUDENCKICH
tel.: (+ 81) 445-68-85 
 
UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYKI
tel. (+ 81) 445-65-34
e-mail: centrum.informatyki@up.lublin.pl
STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów (stan na dzień 31.12.2020 r.) 52
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2021 r.)
Ogółem 7 091 osób
Studia stacjonarne 5 463 osoby
Studia niestacjonarne 1 628 osób
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2021 r.)
Ogółem 1 416 osób
Nauczyciele akademiccy 659 osób
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 194 osób
Bibliotekarze i pracownicy wydawnictwa 46 osoby
Pracownicy administracji 249 osób
Pracownicy obsługi 268 osób

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030 wprowadzona została uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030
Zobacz