Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

 

NIP 712-010-37-75
REGON 000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW https://up.lublin.pl
ePUAP: /UP-Lublin/SkrytkaESP

ADRES DO KORESPONDENCJI
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

SEKRETARIAT UCZELNI
tel. 81 445 66 22
fax: 81 533 37 52
e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

BIURO REKTORA
tel. 81 445 60 66
81 445 68 68
81 445 66 77
81 445 69 99
81445 67 90
email: biuro.rektora@up.lublin.pl

RZECZNIK PRASOWY
tel. 81 445 68 05
kom. 510 110 259

DZIAŁ ORGANIZACJI I TOKU STUDIÓW
tel.: 81 445 68 85

CENTRUM INFORMATYKI
tel. 81 445 65 34
e-mail: centrum.informatyki@up.lublin.pl

STATUS PRAWNY państwowa szkoła wyższa
Rok założenia 1955
Liczba wydziałów 7
Liczba kierunków studiów
(stan na dzień 31.12.2022 r.)
52
LICZBA STUDENTÓW (stan na dzień 31.12.2022 r.)
Ogółem 6 635 osób
Studia stacjonarne 5 050 osób
Studia niestacjonarne 1 585 osób
LICZBA PRACOWNIKÓW (stan na dzień 31.12.2022 r.)
Ogółem 1 463 osoby
Nauczyciele akademiccy 686 osób
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 193 osoby
Bibliotekarze
i pracownicy wydawnictwa
46 osób
Pracownicy administracji 253 osoby
Pracownicy obsługi 285 osób

Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030 wprowadzona została uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030
Zobacz