Pozostałe akty prawne

Polityka Rachunkowości i Uczelnianego Planu Kont UP w Lublinie
Zobacz
Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym
Zobacz

Akty prawne dotyczące Archiwum Uczelni

Zarządzenie Rektora nr 74/2021 z dnia 21.07.2021 w sprawie Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz jednolitego rzeczowego wykazu Akt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
Załącznik nr 1 do instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Załączniki nr 2 - 6 do instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Załącznik nr 7 do instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Załącznik nr 8 do instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz