Pozostałe akty prawne

Polityka Rachunkowości i Uczelnianego Planu Kont UP w Lublinie
Zobacz
Zarządzenie 149/2020 z dnia 22.12.2020 zmieniające Zarządzenie nr 105 Rektora z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Zarządzenie 136/2023 z dnia 19.12.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105 Rektora z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym
Zobacz

Akty prawne dotyczące Archiwum Uczelni

Zarządzenie 133/2022 z dnia 02.12.2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz
INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
Zobacz