Archiwum zamówień (do 31.12.2020 r.):

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/

usługa

(120) Zobacz

robota budowlana

dostawa

(309) Zobacz

OGŁOSZENIA

zapytanie o cene

negocjacje bez ogłoszenia

zamówienia na usługi społeczne do 750 tys. Euro netto

zamówienie z wolnej ręki

Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro nettoOGŁOSZENIA

usługa

dostawa

Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro nettoPRZETARG PUBLICZNY

usługa

dostawa

Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro nettoNEGOCJACJE Z JEDNYM WYKONAWCĄ

usługa

dostawa

OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej [ https://uplublin.eb2b.com.pl/ ]

usługa

robota budowlana

dostawa

(106) Zobacz