23.03.2021

Usługa świadczenia serwisu modernizacji i aktualizacji oprogramowania Simple.ERP i Simple.Bazus dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
30.06.2020

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na dwie części

Zobacz więcej
24.06.2020

Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
30.01.2019

Wykonanie usługi wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
02.07.2018

Usługa wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
27.07.2016

Dostawa wagi skrobiowej Reimanna -Parowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.

Zobacz więcej
14.03.2016

Usługa oznaczania kortyzolu i cholesterolu we krwi dla Katedry Hodowli małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
24.02.2016

Dostawa mikro frezarki dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
24.02.2016

Dostawa wgłębnika Vickersa dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
18.01.2016

Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Fitopatologii i Mykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej