30.07.2015

Wykonanie usług badawczych w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącym „Opracowania modelu ograniczenia strat żywności produkowanych metodami naturalnymi” na dwóch stanowiskach naukowych oraz dwóch stanowiskach technicznych dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.

Zobacz więcej
05.05.2015

Usługa wykonania prac polowych na rekultywowanym gruncie dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
16.04.2015

Usługa załadunku i transportu materiałów, w tym odpadów powiertniczych i osadów ściekowych dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej