14.12.2020

Dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych, odczynników chemicznych podstawowych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części.

Zobacz więcej
20.10.2020

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 23 części.

Zobacz więcej
23.09.2020

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części

Zobacz więcej
24.08.2020

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 55 części.

Zobacz więcej
17.06.2020

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamiejscowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
04.06.2020

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części

Zobacz więcej
25.03.2020

Dostawa zestawu elementów służących do budowy prototypowej instalacji badawczej z zakresu techniki ekstruzji dla Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
19.03.2020

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych i podstawowych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz produktów biochemicznych i hematologicznych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 94 części.

Zobacz więcej
20.12.2019

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.

Zobacz więcej
18.10.2019

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej