05.11.2015

Dostawa komory klimatycznej do przeprowadzania procesów fermentacyjnych z modułem do analiz elektroforetycznych dla Katedry Technologii Owoców, warzyw i Grzybów.

Zobacz więcej
22.10.2015

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów oraz dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 części.

Zobacz więcej
13.10.2015

Dostawa sond molekularnych dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
08.10.2015

Dostawa odczynników chemicznych do przeprowadzenia badań antybiotykoodporności testowych szczepów bakterii dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
07.10.2015

Dostawa membrany do dializy białek i peptydów o masie cząstkowej powyżej i poniżej 3,5 kDa oraz poniżej i powyżej 6-8 kDa dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
07.10.2015

Dostawa odczynników i wyposażenia do przeprowadzenia badań identyfikacji mikroorganizmów oraz oznaczanie liczby drobnoustrojów na urządzenie Tempo dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
21.07.2015

Dostawa regału z trzema klatkami dla królików dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
16.04.2015

Dostawa Canoco 5 - programu komputerowego służącego do analizy danych w ekologii dla Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
08.04.2015

Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
25.02.2015

Dostawa 3 sztuk inkubatorów - szaf termostatycznych do inkubacji mikroorganizmów na podłożach mikrobiologicznych dla Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej