29.07.2021

Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.

Zobacz więcej
02.04.2021

Dostawa środków ochrony roślin, nawozów oraz środków chwastobójczych i gryzoniobójczych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 10 części.

Zobacz więcej
31.03.2021

Dostawa sprzętu AGD i audiowizualnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 17 części.

Zobacz więcej
23.03.2021

Dostawa sączków, bibuł filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.

Zobacz więcej
22.03.2021

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 33 części.

Zobacz więcej
18.03.2021

Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz więcej
11.03.2021

Dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, płynów do odkażania oraz szwów chirurgicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.

Zobacz więcej
02.03.2021

Dostawa paszy oraz dodatków paszowych dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 10 części.

Zobacz więcej
30.12.2020

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów UP w Lublinie

Zobacz więcej
22.12.2020

Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER

Zobacz więcej