31.08.2020

Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 4 części.

Zobacz więcej
18.08.2020

Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.

Zobacz więcej
14.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie przeciwpożarowe Domu Studenckiego Eskulap przy ulicy Mariana Langiewicza 12 w Lublinie.

Zobacz więcej
14.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Budowa obiektu gospodarczego – szklarniowego, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.”

Zobacz więcej
14.08.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Budowa obiektu gospodarczego – szklarniowego, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.”

Zobacz więcej
23.07.2020

Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części

Zobacz więcej
04.06.2020

Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego „Zootechnika” przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie”

Zobacz więcej
05.03.2020

Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części

Zobacz więcej
27.02.2020

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów grupowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektów pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanych w ramach POWER a także projektu „Let ME know YOU” realizowanego w programie Welcome to Poland NAWA z podziałem na 39 części

Zobacz więcej
07.02.2020

Wykonanie usługi organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” POIS.02.04.00-00-0008/17-00, na 70 osób wraz z noclegami i organizacją uroczystej kolacji, jak również transportu na wyjazdową sesję terenową dla 70 osób.

Zobacz więcej