21.12.2020

Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno - Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50, 20-950 Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ETAP 1A

Zobacz więcej
14.12.2020

„Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”

Zobacz więcej
21.10.2020

Wykonanie robót budowlanych w budynku dydaktycznym Zootechniki ul. Akademicka 13 w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13” oraz „Dostosowanie p.poż. budynku dydaktycznego Zootechniki, ul. Akademicka 13”

Zobacz więcej
25.09.2020

„Modernizacja serwerowni w budynku Agro II ul. Akademicka 15”

Zobacz więcej
20.07.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji Starego Spichlerza w otulinie zabytkowego Zespołu Dworsko - Parkowego Felin, przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie

Zobacz więcej
07.07.2020

Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części

Zobacz więcej
29.05.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków inwentarskich wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., wentylacji mechanicznej i elektrycznej Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Lublinie

Zobacz więcej
08.05.2020

Wykonanie robót budowlanych, remontowych, elektrycznych i sanitarnych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części

Zobacz więcej
20.11.2019

Wykonanie robót remontowych budowlanych oraz instalacyjnych –sanitarnych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Doświadczalnej oraz ul. Dobrzańskiego w Lublinie

Zobacz więcej
05.11.2019

Wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku dydaktycznym Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13

Zobacz więcej