22.12.2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych wraz z usługą dosłania.

Zobacz więcej
29.09.2020

Wykonanie usługi polegającej na obsłudze konferencji, obejmującej: usługę hotelową, gastronomiczną, cateringową oraz organizację uroczystego bankietu w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego”.

Zobacz więcej
08.09.2020

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów grupowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektów pn.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” oraz „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” realizowanych w ramach POWER a także projektu „Let ME know YOU” realizowanego w programie Welcome to Poland NAWA z podziałem na 10 części.

Zobacz więcej
09.03.2020

Świadczenie usług cateringowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie podczas Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Zobacz więcej
30.01.2020

Świadczenie usług cateringowych w trakcie działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Programu Welcome to Poland finansowanego przez NAWA z podziałem na 4 części

Zobacz więcej
03.01.2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych wraz z usługą dosłania.

Zobacz więcej
09.08.2019

Świadczenie usług cateringowych w trakcie działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, z podziałem na 2 części

Zobacz więcej
12.07.2019

Świadczenie usług cateringowych w trakcie działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, z podziałem na 2 części

Zobacz więcej
18.06.2019

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń, warsztatów grupowych i studiów podyplomowych na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” z podziałem na 36 części

Zobacz więcej
07.01.2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych.

Zobacz więcej