24.12.2020

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb UP Lublin wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją

Zobacz więcej
21.08.2020

Usługa opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicy.

Zobacz więcej
14.08.2020

Usługa zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo- badawczą oraz świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych , konsultacyjnych i rozwojowych dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
25.02.2020

Usługa opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
20.12.2019

Usługa opracowania, wdrożenia oprogramowania będącego podstawą Otwartego Portalu Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersyteteu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
25.02.2019

Postępowania od 18.10.2018r. prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://uplublin.eb2b.com.pl/

Zobacz więcej
10.12.2014

Usługa opracowania, wdrożenia, rozwoju i uaktualniania oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego (OZSI), udzielenie licencji OZSI i na OZSI oraz dostawa pozostałych licencji niezbędnych do korzystania z ZSI, a także usługi szkoleniowe w zakresie korzystania, obsługi ZSI oraz usługi z zakresu pakietu gwarancyjnego.

Zobacz więcej
06.05.2011

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz wyceny kosztorysowej inwestycji pn. ”Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Zobacz więcej
10.11.2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę opracowania, wdrożenia, rozwoju i uaktualniania oprogramowania informatycznego OZSZU będącego podstawą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią ZSZU...

Zobacz więcej