Zapraszamy na Mszę Świętą odprawianą w intencji Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

***

 

W zawiązku z obchodami 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji
zapraszam na Mszę Świętą
odprawianą w intencji Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Msza zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL
w dniu 22 września 2015 r. o godz. 10:00.

Dziekan
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk