Geodezja i kartografia z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zobacz więcej

Projekt Geodezyjnego Koła Naukowego "Equator" z dofinansowaniem w konkursie "Program Wspierania Inicjatyw Akademickich"

Zobacz więcej

Terminy egzaminów z praktyk zawodowych

Zobacz więcej

Drugi nabór kandydatów na studia

Zobacz więcej

Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych

Zobacz więcej

Zmiana nazwy Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Zobacz więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy

Zobacz więcej

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin spółka z o. o.

Zobacz więcej

Badania aplikacyjne dla gospodarki – Gazeta Wyborcza o UP w Lublinie

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Sławomir Kocira członkiem Editorial Board of Crop and Product Physiology w czasopiśmie Frontiers in Plant Science (4,402 IF)

Zobacz więcej