Wydział Inżynierii Produkcji

Towarzystwa Naukowe

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2021-2025

Prezes:
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprezes:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Sekretarz:
Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik:
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Link do strony:
 
Historia

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” działa w ramach ustawy o stowarzyszeniach, jako jednostka „non-profit”.
Towarzystwo zostało zarejestrowane w maju 1994 roku i powstało w wyniku przekształcenia z działającego od grudnia 1989 roku Stowarzyszenia Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ”.

Towarzystwo „SPOMASZ” przyjęło w statucie jako swoje cele przede wszystkim:
– oddziaływanie na rzecz badań i rozwoju w Polsce produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego – dla zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych,
– promowanie wyników zakończonych badań i prac rozwojowych dotyczących nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze wytwarzania maszyn i urządzeń,
– dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw członków Towarzystwa.

Towarzystwo „SPOMASZ” realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in.:
– udostępnianie informacji w Biurze Towarzystwa oraz w publikowanych materiałach, w tym internetowych, o polskich producentach i produkowanych przez nich maszynach i urządzeniach dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego,
– wydawanie i redagowanie i czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”,
– organizowanie konferencji naukowo-technicznych na temat nowych trendów w mechanizacji przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
– uczestnictwo w wystawach i targach celem propagowania działalności Towarzystwa oraz jego członków, a także organizowanie wspólnych wyjazdów na specjalistyczne konferencje, wystawy i targi zagraniczne,
– pośredniczenie pomiędzy członkami towarzystwa a zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w kontaktach mających na celu rozwój produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

[Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

[Deklaracja członkowska Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie]

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

Głęboka 28, 20-612 LUBLIN

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, profesor zwyczajny
e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl

Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni
e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl

Sekretarz: Dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni
e-mail: renata.rozylo@up.lublin.pl

Członek: Prof. dr hab. Sławomir Kocira, profesor zwyczajny
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni
e-mail: joanna.szyszlak@up.lublin.pl

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Międzynarodowe Sympozjum FMPMSA 2021

LISTA CZŁONKÓW

 1. Prof. dr hab. Andrejko Dariusz
 2. Mgr inż. Batyra Henryk
 3. Prof. dr hab. Bzowska Małgorzata 
 4. Dr inż. Caban Jacek
 5. Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan
 6. Dr inż. Dudziak Agnieszka
 7. Prof. dr hab. Dziki Dariusz
 8. Dr inż. Figurski Jarosław
 9. Dr hab. inż. Gugała Marek
 10. Dr hab. inż. Guz Tomasz
 11. Prof. dr hab. Hanusz Zofia
 12. Prof. dr hab. Horabik Józef
 13. Dr hab. inż. Juściński Sławomir
 14. Dr hab. inż. Kachel Magdalena, profesor uczelni
 15. Dr inż. Kapela Krzysztof
 16. Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni
 17. Prof. dr hab. Kocira Sławomir
 18. Dr hab. inż. Koszel Milan, profesor uczelni
 19. Dr hab. inż. Kowalczyk-Juśko Alina, profesor uczelni
 20. Dr hab. inż. Kraszkiewicz Artur, profesor uczelni
 21. Mgr inż. Krawczuk Anna
 22. Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni
 23. Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela
 24. Dr hab. inż. Kuranc Andrzej, profesor uczelni
 25. Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta
 26. Prof. dr hab. Kusz Andrzej
 27. Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund
 28. Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni
 29. Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni
 30. Prof. dr hab. Marczuk Andrzej
 31. Dr inż. Marczuk Tomasz
 32. Dr hab. inż. Mazur Jacek, profesor uczelni
 33. Mgr inż. Milanowski Marek
 34. Dr inż. Misztal Wojciech
 35. Prof. dr hab. Nadulski Rafał
 36. Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy
 37. Prof. dr hab. Oniszczuk Tomasz
 38. Dr inż. Ostroga Katarzyna
 39. Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław, profesor uczelni\
 40. Dr inż. Pecyna Anna
 41. Prof. dr hab. Piekarski Wiesław
 42. Dr inż. Przywara Artur
 43. Dr hab. inż. Różyło Renata, profesor uczelni
 44. Dr hab. inż. Rychter Marcin
 45. Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni
 46. Dr inż. Sikorska Anna
 47. Dr hab. inż. Skwarcz Jacek, profesor uczelni
 48. Prof. dr hab. Sobczak Paweł
 49. Mgr inż. Sprawka Maciej
 50. Dr hab. inż. Starek-Wójcicka Agnieszka, profesor uczelni
 51. Dr inż. Stępniewski Andrzej
 52. Dr hab. Stoma Monika, profesor uczelni
 53. Prof. dr hab. Sujak Agnieszka
 54. Dr hab. Szmigielski Marek Andrzej
 55. Dr hab. inż. Szymanek Mariusz, profesor uczelni
 56. Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni
 57. Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata, profesor uczelni
 58. Prof. dr hab. Tanaś Wojciech
 59. Mgr inż. Tatarczak Jarosław
 60. Prof. dr hab. Tys Jerzy
 61. Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew
 62. Dr inż. Wolińska Joanna
 63. Prof. dr hab. Wójtowicz Agnieszka
 64. Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni
 65. Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz, profesor uczelni
 66. Prof. dr hab. Zawiślak Kazimierz

Bieżące wydarzenia:

Udział w organizacji Sympozjum “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”, XI International Scientific Symposium FMPMSA, Bari, Włochy, Czerwiec 2022 (www.fmpmsa.pl)

Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod wspólnym hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”, które odbyły się 15 kwietnia 2021 r. (https://up.lublin.pl/blog/miedzynarodowe-sympozjum-studenckich-kol-naukowych-oraz-ogolnopolska-konferencja-doktorantow/)

Fot. Artur Przywara, Ignacy Niedziółka
Oprac. Renata Różyło, Artur Kraszkiewicz,
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Edmund Lorencowicz.

Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR  w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje w sekcji inżynierii produkcji na III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych dnia 21-04-2022 roku. 

Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w składzie: prof. dr hab. Sławomir Kocira, dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni oraz dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni postanowiła nagrodzić Panią Angelikę Krzysztof ze studenckiego koła Agroekolog działającego na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, za referat pt.: „Wpływ uprawy ekologicznej na natężenie erozji wodnej”.