Wydział Inżynierii Produkcji

Towarzystwa Naukowe

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2017-2021

Prezes:
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Wiceprezes:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
 
Sekretarz:
Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik:
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Link do strony:
 
Historia

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” działa w ramach ustawy o stowarzyszeniach, jako jednostka „non-profit”.
Towarzystwo zostało zarejestrowane w maju 1994 roku i powstało w wyniku przekształcenia z działającego od grudnia 1989 roku Stowarzyszenia Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ”.

Towarzystwo „SPOMASZ” przyjęło w statucie jako swoje cele przede wszystkim:
– oddziaływanie na rzecz badań i rozwoju w Polsce produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego – dla zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych,
– promowanie wyników zakończonych badań i prac rozwojowych dotyczących nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze wytwarzania maszyn i urządzeń,
– dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw członków Towarzystwa.

Towarzystwo „SPOMASZ” realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in.:
– udostępnianie informacji w Biurze Towarzystwa oraz w publikowanych materiałach, w tym internetowych, o polskich producentach i produkowanych przez nich maszynach i urządzeniach dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego,
– wydawanie i redagowanie i czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”,
– organizowanie konferencji naukowo-technicznych na temat nowych trendów w mechanizacji przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
– uczestnictwo w wystawach i targach celem propagowania działalności Towarzystwa oraz jego członków, a także organizowanie wspólnych wyjazdów na specjalistyczne konferencje, wystawy i targi zagraniczne,
– pośredniczenie pomiędzy członkami towarzystwa a zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w kontaktach mających na celu rozwój produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

[Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej]
 

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

Głęboka 28, 20-612 LUBLIN

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, profesor zwyczajny
e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl

Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni
e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl

Sekretarz: Dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni
e-mail: renata.rozylo@up.lublin.pl

Członek: Prof. dr hab. Sławomir Kocira, profesor zwyczajny
e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni
e-mail: joanna.szyszlak@up.lublin.pl

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Międzynarodowe Sympozjum FMPMSA 2021

LISTA CZŁONKÓW

 1. Prof. dr hab. Andrejko Dariusz
 2. Mgr inż. Batyra Henryk
 3. Dr hab. inż. Borusiewicz Andrzej
 4. Prof. dr hab. Bzowska Małgorzata
 5. Mgr inż. Caban Jacek
 6. Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan
 7. Dr inż. Dudziak Agnieszka
 8. Prof. dr hab. Dziki Dariusz
 9. Dr inż. Figurski Jarosław
 10. Prof. dr hab. Gładyszewska Bożena
 11. Dr hab. inż. Głuski Tadeusz
 12. Dr hab. inż. Gugała Marek
 13. Dr hab. inż. Guz Tomasz
 14. Prof. dr hab. Hanusz Zofia
 15. Prof. dr hab. Horabik Józef
 16. Dr hab. inż. Juściński Sławomir
 17. Dr hab. inż. Kachel Magdalena, profesor uczelni
 18. Dr inż. Kapela Krzysztof
 19. Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni
 20. Prof. dr hab. inż. Kocira Sławomir, profesor uczelni
 21. Dr hab. inż. Koszel Milan
 22. Prof. dr hab. Kowalczuk Józef
 23. Dr inż. Kowalczyk-Juśko Alina
 24. Dr inż. hab. Kraszkiewicz Artur
 25. Mgr inż. Krawczuk Anna
 26. Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni
 27. Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela
 28. Dr hab. inż. Kuranc Andrzej
 29. Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta
 30. Prof. dr hab. Kusz Andrzej
 31. Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund
 32. Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni
 33. Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni
 34. Prof. dr hab. Marczuk Andrzej
 35. Dr inż. Marczuk Tomasz
 36. Dr hab. inż. Mazur Jacek
 37. Mgr inż. Milanowski Marek
 38. Dr inż. Misztal Wojciech
 39. Dr hab. inż. Nadulski Rafał, profesor uczelni
 40. Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy
 41. Dr hab. inż. Oniszczuk Tomasz, profesor uczelni
 42. Dr inż. Ostroga Katarzyna
 43. Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław
 44. Dr inż. Pecyna Anna
 45. Prof. dr hab. Piekarski Wiesław
 46. Dr inż. Przywara Artur
 47. Dr hab. inż. Różyło Renata, profesor uczelni
 48. Dr hab. inż. Rychter Marcin
 49. Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni
 50. Dr inż. Sikorska Anna
 51. Dr hab. inż. Skwarcz Jacek
 52. Prof. dr hab. inż. Sobczak Paweł
 53. Mgr inż. Sprawka Maciej
 54. Dr hab. inż. Starek Agnieszka, profesor uczelni
 55. Dr inż. Stępniewski Andrzej
 56. Dr hab. inż. Stoma Monika
 57. Prof. dr hab. Sujak Agnieszka
 58. Dr hab. Szmigielski Marek Andrzej
 59. Prof. dr hab. Szpryngiel Mieczysław
 60. Dr hab. inż. Szymanek Mariusz
 61. Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni
 62. Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata
 63. Prof. dr hab. Tanaś Wojciech
 64. Mgr inż. Tatarczak Jarosław
 65. Prof. dr hab. Tys Jerzy
 66. Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew
 67. Dr inż. Wolińska Joanna
 68. Dr hab. inż. Woliński Jan
 69. Dr hab. inż. Wójtowicz Agnieszka, profesor uczelni
 70. Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni
 71. Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz
 72. Prof. dr hab. Zawiślak Kazimierz

Fot. Artur Przywara, Ignacy Niedziółka
Oprac. Renata Różyło, Artur Kraszkiewicz,
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Edmund Lorencowicz.