Wydział Inżynierii Produkcji

Towarzystwa Naukowe

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2021-2025

Prezes:
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprezes:
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Sekretarz:
Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik:
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Link do strony:
 
Historia

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” działa w ramach ustawy o stowarzyszeniach, jako jednostka „non-profit”.
Towarzystwo zostało zarejestrowane w maju 1994 roku i powstało w wyniku przekształcenia z działającego od grudnia 1989 roku Stowarzyszenia Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ”.

Towarzystwo „SPOMASZ” przyjęło w statucie jako swoje cele przede wszystkim:
– oddziaływanie na rzecz badań i rozwoju w Polsce produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego – dla zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych,
– promowanie wyników zakończonych badań i prac rozwojowych dotyczących nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze wytwarzania maszyn i urządzeń,
– dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw członków Towarzystwa.

Towarzystwo „SPOMASZ” realizuje swoje cele statutowe poprzez m.in.:
– udostępnianie informacji w Biurze Towarzystwa oraz w publikowanych materiałach, w tym internetowych, o polskich producentach i produkowanych przez nich maszynach i urządzeniach dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego,
– wydawanie i redagowanie i czasopisma „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”,
– organizowanie konferencji naukowo-technicznych na temat nowych trendów w mechanizacji przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
– uczestnictwo w wystawach i targach celem propagowania działalności Towarzystwa oraz jego członków, a także organizowanie wspólnych wyjazdów na specjalistyczne konferencje, wystawy i targi zagraniczne,
– pośredniczenie pomiędzy członkami towarzystwa a zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w kontaktach mających na celu rozwój produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ W LUBLINIE

[Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

[Deklaracja członkowska Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie]

ZARZĄD ODDZIAŁU W LUBLINIE

Głęboka 28, 20-612 LUBLIN

Prezes: Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, profesor zwyczajny
e-mail:

Wiceprezes: Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański, profesor zwyczajny
e-mail:

Skarbnik: Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni
e-mail:

Sekretarz: Dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni
e-mail:

Członek: Prof. dr hab. Sławomir Kocira, profesor zwyczajny
e-mail:

Członek: Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni
e-mail:

Członek: Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni
e-mail:

 • LISTA CZŁONKÓW

  1. Prof. dr hab. Andrejko Dariusz
  2. Mgr inż. Batyra Henryk
  3. Prof. dr hab. Bzowska Małgorzata 
  4. Dr inż. Caban Jacek
  5. Prof. dr hab. Dobrzański Bohdan
  6. Dr inż. Dudziak Agnieszka
  7. Prof. dr hab. Dziki Dariusz
  8. Dr inż. Figurski Jarosław
  9. Dr hab. inż. Gugała Marek
  10. Dr hab. inż. Guz Tomasz
  11. Prof. dr hab. Hanusz Zofia
  12. Prof. dr hab. Horabik Józef
  13. Dr hab. inż. Juściński Sławomir
  14. Dr hab. inż. Kachel Magdalena, profesor uczelni
  15. Dr inż. Kapela Krzysztof
  16. Dr hab. inż. Kobus Zbigniew, profesor uczelni
  17. Prof. dr hab. Kocira Sławomir
  18. Dr hab. inż. Koszel Milan, profesor uczelni
  19. Dr hab. inż. Kowalczyk-Juśko Alina, profesor uczelni
  20. Dr hab. inż. Kraszkiewicz Artur, profesor uczelni
  21. Mgr inż. Krawczuk Anna
  22. Dr hab. inż. Kulig Ryszard, profesor uczelni
  23. Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela
  24. Dr hab. inż. Kuranc Andrzej, profesor uczelni
  25. Prof. dr hab. Kusińska Elżbieta
  26. Prof. dr hab. Kusz Andrzej
  27. Prof. dr hab. Lorencowicz Edmund
  28. Dr hab. inż. Łysiak Grzegorz, profesor uczelni
  29. Dr hab. inż. Maj Grzegorz, profesor uczelni
  30. Prof. dr hab. Marczuk Andrzej
  31. Dr inż. Marczuk Tomasz
  32. Dr hab. inż. Mazur Jacek, profesor uczelni
  33. Mgr inż. Milanowski Marek
  34. Dr inż. Misztal Wojciech
  35. Prof. dr hab. Nadulski Rafał
  36. Prof. dr hab. Niedziółka Ignacy
  37. Prof. dr hab. Oniszczuk Tomasz
  38. Dr inż. Ostroga Katarzyna
  39. Dr hab. inż. Parafiniuk Stanisław, profesor uczelni\
  40. Dr inż. Pecyna Anna
  41. Prof. dr hab. Piekarski Wiesław
  42. Dr inż. Przywara Artur
  43. Dr hab. inż. Różyło Renata, profesor uczelni
  44. Dr hab. inż. Rychter Marcin
  45. Dr hab. inż. Rydzak Leszek, profesor uczelni
  46. Dr inż. Sikorska Anna
  47. Dr hab. inż. Skwarcz Jacek, profesor uczelni
  48. Prof. dr hab. Sobczak Paweł
  49. Mgr inż. Sprawka Maciej
  50. Dr hab. inż. Starek-Wójcicka Agnieszka, profesor uczelni
  51. Dr inż. Stępniewski Andrzej
  52. Dr hab. Stoma Monika, profesor uczelni
  53. Prof. dr hab. Sujak Agnieszka
  54. Dr hab. Szmigielski Marek Andrzej
  55. Dr hab. inż. Szymanek Mariusz, profesor uczelni
  56. Dr hab. inż. Szyszlak-Bargłowicz Joanna, profesor uczelni
  57. Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata, profesor uczelni
  58. Prof. dr hab. Tanaś Wojciech
  59. Mgr inż. Tatarczak Jarosław
  60. Prof. dr hab. Tys Jerzy
  61. Dr hab. inż. Wasąg Zbigniew
  62. Dr inż. Wolińska Joanna
  63. Prof. dr hab. Wójtowicz Agnieszka
  64. Dr hab. inż. Zając Grzegorz, profesor uczelni
  65. Dr hab. inż. Zarajczyk Janusz, profesor uczelni
  66. Prof. dr hab. Zawiślak Kazimierz
 • BIEŻĄCEWYDARZENIA

  Bieżące wydarzenia:

  Udział w organizacji Sympozjum “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”, XI International Scientific Symposium FMPMSA, Bari, Włochy, Czerwiec 2022 (www.fmpmsa.pl)

  Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pod wspólnym hasłem „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT”, które odbyły się 15 kwietnia 2021 r. (https://up.lublin.pl/blog/miedzynarodowe-sympozjum-studenckich-kol-naukowych-oraz-ogolnopolska-konferencja-doktorantow/)
 • AKTUALNOŚCI

  Reprezentacja PTIR oddział w Lublinie na IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Roślina–Zwierzę– Produkt” dnia 20 kwietnia 2023 r. W roli Członków Komisji Konkursowej wystąpili: dr hab. inż. Dariusz Goral, prof. uczelni, dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni. Wyróżnienie otrzymali uczestnicy Koła Naukowego Inżynierii Polimerów CARBON działające na Politechnice Lubelskiej ( Joanna Tomasik, Miłosz Wrotniak, Aleksandra Pszczoła, Damian Szopiński) pt. „Właściwości fizykomechaniczne biodegradowalnych materiałów polimerowych stosowanych w ogrodnictwie

  Oddział PTIR w Lublinie objął patronatem naukowym IV Dyskusyjne Warsztaty  “Jak usprawnić badania opryskiwaczy w realiach zaktualizowanych wymagań?” , które odbyły się  we Wrocławiu (25.01.2023)

  Spotkanie Członków PTiR i studentów z przedstawicielem firmy Agrointelli Robotti (26.10.2022)

  Spotkanie Członków PTiR i studentów z przedstawicielem firmy Horsch – Akademia Horsch (25.05.2022)

Fot. Artur Przywara, Ignacy Niedziółka
Oprac. Renata Różyło, Artur Kraszkiewicz,
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Edmund Lorencowicz.

 

Uczestnictwo Członków Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR  w Komisji Konkursowej Oceniającej prezentacje w sekcji inżynierii produkcji na III Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych dnia 21-04-2022 roku. 

Komisja Konkursowa Polskiego Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w składzie: prof. dr hab. Sławomir Kocira, dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni oraz dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni postanowiła nagrodzić Panią Angelikę Krzysztof ze studenckiego koła Agroekolog działającego na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, za referat pt.: „Wpływ uprawy ekologicznej na natężenie erozji wodnej”.