Informacja dla studentów kierunku Geodezja i kartografia

Studenci kierunku Geodezja i kartografia mogą korzystać z zasobów bibliotecznych Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (pokój 113 przy ul. kr. St. Leszczyńskiego 7 oraz pokój 342 przy ul. Głębokiej 28)