Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej – studia drugiego stopnia

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej – studia drugiego stopnia.  Specjalności: •  transport żywności (s, n)
•  logistyka transportu (s, n). Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry. Studia niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry