INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

 

STUDENCI  I ROKU

 
Studenci obsługiwani są w Dziekanacie WIP, ul. Głęboka 28:
·        TRANSPORT – pokój 129
·        GEODEZJA I KARTOGRAFIA – pokój 130
·        INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – pokój 131
·        TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – pokój 136
·        INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – pokój 136
·       ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI  – pokój 135

w godzinach od 11:00 – 14:00 (poza środą)

W Dziale Spraw Socjalnych Studentów, który mieści się przy ul. Langiewicza 6 – Dom Studencki CEBION, pokój nr 8 załatwiane są sprawy stypendium socjalnego, ubezpieczenia, miejsca w domu studenckim.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 02 października 2013 r.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk