Oferta dla szkół

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie aktywnie współpracuje ze szkołami średnimi.

Do podstawowych zdań naszego Uniwersytetu należą m.in. popularyzacja osiągnięć naukowych, a także działanie na rzecz społeczności lokalnych – wypełniając te zadania, aktywnie współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w naszym regionie. W ten sposób młodzi ludzie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy, pogłębienia zainteresowań, a także dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Formy współpracy są różnorodne, a wśród nich możemy wymienić:

 • organizacja dni otwartych i wizyt w uczelni połączonych ze zwiedzaniem budynków,
 • uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych i podnoszenie jakości kształcenia,
 • przeprowadzanie wykładów gościnnych,
 • wymianę doświadczeń i informacji z nauczycielami,
 • uczestnictwo w targach edukacyjnych, w tym w tych organizowanych przez szkoły średnie.

Zapraszamy do współpracy! 

 • Oferta zajęć dydaktycznych

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje różnorodną ofertę zajęć dydaktycznych dla zainteresowanych szkół średnich. 

  Forma zajęć: Zajęcia dydaktyczne organizowane są w formie wykładów, interaktywnych prezentacji lub warsztatów z użyciem sprzętu laboratoryjnego 

  Miejsce: Mogą być one przeprowadzone na miejscu w szkole lub w budynkach uniwersyteckich.  

  Liczebność grup: Liczebność grup ustalana indywidualnie w zależności od dostępnego sprzętu i sal laboratoryjnych.

  W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:

  Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39

  e-mail:

Wydział Agrobioinżynierii

Zobacz więcej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Zobacz więcej

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Zobacz więcej

Wydział Inżynierii Produkcji

Zobacz więcej

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej

Wydział Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej