Oferta dla szkół

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Kości: ręki człowieka, psa, świni, krowy, konia, czym się różnią, jak je rozpoznać?

  Tytuł warsztatu: Kości: ręki człowieka, psa, świni, krowy, konia, czym się różnią, jak je rozpoznać?

  Forma zajęć: prezentacja multimedialna i pokaz kości

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia/forma online

  Krótki opis:

  Warsztat (prezentacja multimedialna) pokazująca różnice w budowie kości szkieletu ręki: nadgarstka, śródręcza i palców u człowieka i zwierząt domowych (psa, świni, krowy i konia). Po przedstawieniu prezentacji pokaz kości ręki omówionych gatunków.

 • Żyrafa – bardziej „koń” czy bardziej „krowa”?

  Tytuł warsztatu: Żyrafa – bardziej „koń” czy bardziej „krowa”? 

  Forma zajęć: warsztat

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia/forma online

  Krótki opis:

  Żyrafa jako najwyższe z obecnie żyjących zwierząt wzbudza duże zainteresowanie. Na warsztatach zostanie zaprezentowany szkielet żyrafy z omówieniem struktur, które wykazują podobieństwo do dwóch powszechnie występujących w naszym rejonie gatunków – konia oraz krowy. Dodatkowo w formie krótkiego wykładu zaprezentowane zostaną interesujące struktury anatomiczne żyrafy wraz z odniesieniem (podobieństwa ale i różnice) wobec konia i krowy.

 • Histologiczne badania tkanek zwierzęcych.

  Tytuł warsztatu: Histologiczne badania tkanek zwierzęcych.

  Forma zajęć: warsztat  lub prezentacja multimedialna 

  Czas trwania: 45- 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia/forma online

  Krótki opis:

  Organizm zwierzęcy zbudowany jest ze zróżnicowanych morfologicznie i czynnościowo tkanek. Wśród nich wyróżnia się tkanki nabłonkowe, łączne, mięśniowe oraz tkankę nerwową i glejową. Różnice w ich strukturze można obserwować w mikroskopie świetlnym, analizując barwne lub niebarwione preparaty histologiczne w postaci skrawków uzyskanych rutynową techniką parafinową, szlifów oraz rozmazów. W histologii zastosowanie mają różne barwniki, pozwalające na uwidocznienie określonych struktur w tkance lub komórce. Podczas warsztatów każdy uczestnik będzie mógł indywidualnie dokonać mikroskopowej analizy preparatów tkanek zwierzęcych wykonanych i barwionych różnymi metodami stosowanymi w histologii. Ponadto przedstawione zostaną podstawowe techniki sporządzania preparatów tkanek i narządów z wykorzystaniem specyficznego sprzętu laboratoryjnego.

 • Jak pies z psem i kot z kotem, czyli jak powinna wglądać relacja i opieka ludzi nad małymi zwierzętami ?

  Tytuł warsztatu: Jak pies z psem i kot z kotem, czyli jak powinna wglądać relacja i opieka ludzi nad małymi zwierzętami ?

  Forma zajęć: prezentacja multimedialna, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 30 minut

  Lokalizacja: uczelnia/forma online

  Krótki opis:

  Psy i koty są zwierzętami społecznymi, a dla ludzi towarzyszącymi. Decydując się na posiadanie psa lub kota należy znać ich podstawowe zachowania, potrzeby i zagrożenia dla zdrowia. Spotkanie ma na celu przekazanie fundamentalnej puli informacji dla właścicieli zwierząt o ich wyborze, opiece nad nimi, pielęgnacji domowej, rozumieniu potrzeb, „mowy ciała”, istniejących zagrożeniach i możliwościach zapobiegania im. Celem jest również ukazanie właściwych relacji człowiek-zwierzę oraz roli lekarza weterynarii w opiece nad zwierzętami.

 • „Skrzydełko czy nóżka - anatomia w pigułce”

  Tytuł warsztatu: „Skrzydełko czy nóżka – anatomia w pigułce”

  Forma zajęć: prezentacja multimedialna (online)/ zajęcia interaktywne, warsztat

  Czas trwania: 30 minut

  Lokalizacja: uczelnia/forma online

  Krótki opis: Prezentacja w ciekawy sposób przedstawia budowę anatomiczną kończyn zwierząt – ptaka, konia, psa, a także człowieka. Omówione zostaną  zarówno istotne czynnościowo podobieństwa jak i różnice. Przedstawione zostaną cechy specyficzne budowy kości pozwalające na identyfikację gatunkową.

  Osoby zainteresowane będą mogły spróbować  złożyć z pojedynczych kości kompletną kończynę psa.

 • Wybrane choroby pasożytnicze u zwierząt wolno żyjących.

  Tytuł warsztatu: Wybrane choroby pasożytnicze u zwierząt wolno żyjących.

  Forma zajęć: wykład, udokumentowany prezentacją multimedialną

  Czas trwania: 1 godz., ewentualnie 2 x po 45 min. z przerwą

  Lokalizacja: forma online lub uczelnia, możliwy jest również dojazd do szkoły

  Krótki opis: Zwierzęta wolno żyjące są interesującą i specyficzną grupą pacjentów trafiających do lekarza weterynarii. Choroby pasożytnicze wywoływane przez różne czynniki etiologiczne są często diagnozowane u zwierząt dzikich. Wiele z tych chorób należy do tzw. zoonoz, czyli chorób którymi może zarazić się człowiek. Wykład ma na celu przedstawienie diagnostyki, terapii i profilaktyki najważniejszych zoonotycznych chorób pasożytniczych pochodzących od zwierząt wolno żyjących.

 • Rozmnażanie zwierząt – czy to tylko przetrwanie gatunku?

  Tytuł warsztatu: Rozmnażanie zwierząt – czy to tylko przetrwanie gatunku?

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 30 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia, możliwy jest również dojazd do szkoły

  Krótki opis:

  Rozmnażanie oczami zwierzęcia

  Fakty i mity sterylizacji chirurgicznej

  Oczekiwania hodowców zwierząt

   Zdrowe mleko

 • Pierwotniaki – ogólna charakterystyka. Omówienie wybranych gatunków chorobotwórczych dla ryb i człowieka.

  Tytuł warsztatu: Pierwotniaki – ogólna charakterystyka. Omówienie wybranych gatunków chorobotwórczych dla ryb i człowieka.

  Forma zajęć: warsztaty

  Czas trwania: 60 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia

  Krótki opis: Podczas zajęć zostanie omówiona ogólna charakterystyka pierwotniaków – ich budowa, odżywianie, poruszanie się i rozmnażanie, Przedstawione zostaną wybrane gatunki wiciowców (z rodzaju Trypanosoma, Trichomonas), orzęsków (Ichthiophtirius multifilis), ameb (Entamoeba histolitica) i sporowców (Plasmodium vivax). Zostaną pokazane preparaty mikroskopowe orzęsków.

 • Tajemnice krwi

  Tytuł warsztatu: Tajemnice krwi

  Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne

  Czas trwania: 60 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia

  Krótki opis: Skład krwi odzwierciedla stan organizmu. Biochemia krwi pozwala na analizę podstawowych składników osocza. Dzięki takim oznaczeniom lekarz weterynarii może bez problemu ocenić ogólny stan zdrowia naszych pupili, a w razie pojawienia się wątpliwości zlecić kolejne badania. Ocenie takiej mogą podlegać m.in. elektrolity, białka, hormony, pierwiastki i enzymy. Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie będą mogli sami wykonać proste oznaczenia wybranych parametrów osocza krwi zwierząt.

 • Różnorodność wśród mikrobów, czyli jak rozpoznać drobnoustroje chorobotwórcze

  Tytuł warsztatu: Różnorodność wśród mikrobów, czyli jak rozpoznać drobnoustroje chorobotwórcze

  Forma zajęć: zajęcia  warsztatowe (laboratoryjne)

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia

  Krótki opis: Duża różnorodność wśród drobnoustrojów, ich znaczenie oraz rola jaką pełnią w naszym życiu, zarówno pozytywną jak i negatywną wprowadza konieczność stosowania różnego rodzaju metod i testów, mających na celu ich identyfikację, a przede wszystkim rozpoznanie czy są one chorobotwórcze czy też nie.  Warsztaty mają na celu praktyczne zapoznanie Uczestników z metodami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w diagnostyce drobnoustrojów najczęściej izolowanych od zwierząt, począwszy od klasycznego posiewu, poprzez analizę morfologii i cech biochemicznych aż do podstawowych metod biologii molekularnej. Uczestnicy poznają również tajniki pracy z mikroskopem oraz będą mieli sposobność samodzielnie przygotować preparat mikroskopowy wybranego drobnoustroju z wykorzystaniem najczęściej stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej metod barwienia. Dowiedzą się również na czym polega codzienna praca mikrobiologa i jak w bezpieczny sposób postępować z drobnoustrojami aby nie narażać siebie i innych.

 • Szczepienia. Dobrodziejstwo, czy zło konieczne?

  Tytuł warsztatu: Szczepienia. Dobrodziejstwo, czy zło konieczne?

  Forma zajęć: wykład w formie prezentacji multimedialnej

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia, możliwość online

  Krótki opis: Szczepienia uznaje się za jedno z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego. Wykład zawierać będzie krótkie informacje na temat historii szczepień ochronnych, typów szczepionek oraz odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez te preparaty. Omówione będą również wskazania do szczepień zarówno te indywidualne, jak i populacyjne. Wykład odniesie się też do współczesnych mitów na temat szczepień, które są upowszechniane przez tzw. antyszczepionkowców. Przedstawione będą również informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania szczepionek.

 • „Czyja to krwinka?”

  Tytuł warsztatu: „Czyja to krwinka?”

  Forma zajęć: warsztaty

  Czas trwania: 1,5 – 2 godz.

  Lokalizacja:  Uczelnia

  Krótki opis: Celem warsztatów jest zapoznanie z pracą w laboratorium z wykorzystaniem materiału biologicznego jakim jest krew, samodzielne wykonanie doświadczeń (rozmaz krwi, barwienie rozmazu, hemoliza krwi, ocena zachowania się krwinek w roztworach o różnym ciśnieniu osmotycznym), identyfikacja elementów morfotycznych krwi u różnych gatunków zwierząt.

 • Rodzaje mikroskopów świetlnych i ich zastosowanie. Obsługa mikroskopu biologicznego.

  Tytuł warsztatu: Rodzaje mikroskopów świetlnych i ich zastosowanie. Obsługa mikroskopu biologicznego.

  Forma zajęć: Uczelnia, prezentacja multimedialna i warsztat, możliwość online: prezentacja i pokaz

  Czas trwania: 60 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia

  Krótki opis: Celem warsztatów jest uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w korzystaniu z mikroskopów biologicznych. Warsztaty obejmują część teoretyczną, w czasie której uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi rodzajami mikroskopów świetlnych oraz z możliwym ich zastosowaniem w naukach przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań histologicznych. Zdobyta wiedza wykorzystana będzie w części praktycznej zajęć. Każdy uczestnik warsztatów nauczy się przygotowywać mikroskop do pracy i prawidłowo go obsługiwać w celu samodzielnej analizy barwnych preparatów tkanek zwierzęcych. Zajęcia mogą być prowadzone online w formie prezentacji multimedialnej i pokazu.

 • Ocena kwasowości wybranych produktów spożywczych

  Tytuł warsztatu: Ocena kwasowości wybranych produktów spożywczych

  Forma zajęć: wykład (z możliwością przeprowadzenia on-line) + warsztat

  Czas trwania: 60 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia, możliwość online

  Krótki opis: Wykład i proponowane zajęcia warsztatowe mają charakter praktycznej lekcji chemii poruszającej zagadnienie oceny kwasowości produktów spożywczych i jej znaczenia praktycznego. Na przeprowadzanej lekcji uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczna w zakresie pH i kwasowości miareczkowej i wiedzę praktyczną poprzez samodzielne wykonanie pomiaru i miareczkowania.

 • Włośnica – niebezpieczna pasożytnicza choroba odzwierzęca

  Tytuł warsztatu: Włośnica – niebezpieczna pasożytnicza choroba odzwierzęca

  Forma zajęć: wykład oraz prezentacja

  Czas trwania: 90 minut

  Lokalizacja:  Uczelnia,  forma online wykład – 45 min (bez prezentacji procedury urzędowego badania mięsa na obecność włośni)

  Krótki opis: Włośnicę, odzwierzęcą pasożytniczą chorobę człowieka wywołują nicienie z rodzaju Trichinella. Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie mięsa lub jego przetworów zawierających inwazyjne larwy pasożytów. Inwazja objawia się zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, obrzękiem twarzy, zapaleniem spojówek, gorączką i bólami mięśniowymi. Podczas inwazji mogą wystąpić także objawy zagrażające życiu, związane z zapaleniem mięśnia sercowego, zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zapaleniem płuc czy też niewydolnością nerek.  W związku z tym zgodnie z prawem żywnościowym mięso niektórych gatunków zwierząt rzeźnych i wolno żyjących podlega obowiązkowemu badaniu na włośnie.