Oferta dla szkół

Wydział Agrobionżynierii

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39 e-mail:

 • Fluorescencja - dlaczego związki organiczne "świecą"?

  Tytuł warsztatu: Fluorescencja – dlaczego związki organiczne “świecą”?

  Forma zajęć: wykład, zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Co to jest fluorescencja czyli jakie warunki trzeba spełnić, żeby np. DNA “świeciło”? Wyjaśnimy na czym polega to kolorowe zjawisko i w jaki sposób można je wykorzystać w badaniach naukowych, nie tylko w analizach genetycznych.

  W trakcie części laboratoryjnej zmusimy pewien zielony związek chemiczny, który widzimy prawie na każdym kroku, do fluorescencji? Jaki kolor światła uzyskamy? Tego dowiecie się na zajęciach.

 • Ocena sytuacji finansowej agroprzedsiębiorstwa

  Tytuł warsztatu: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  Forma zajęć: wykład, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych, zasadami interpretowania i prezentowania wyników analiz, na podstawie których podejmowane są decyzje w przedsiębiorstwie.

  Warsztaty obejmować będą część wykładową (prezentacja multimedialna) oraz praktyczną (praca w kilkuosobowych zespołach). Praca zespołowa polegać będzie na przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej agroprzedsiębiorstwa na podstawie danych empirycznych.

 • Płacę podatki. Wiem jak je rozliczać

  Tytuł warsztatu: Płacę podatki. Wiem jak je rozliczać

  Forma zajęć: wykład,

  Czas trwania: 2 h

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Dlaczego płacimy podatki, jakie podatki nas obciążają i kiedy? To są pytania, na które trzeba znać odpowiedzi. Wszyscy nie zdając sobie nawet z tego sprawy, płacimy podatki. Kiedy robimy zakupy w sklepie spożywczym, kupujemy ubrania, meble samochody płacimy chociaż jeden podatek. Kiedy zarabiamy pieniądze też płacimy podatek. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby znać podstawowe pojęcia związane z tym problemem i nie obawiać się urzędu skarbowego. Rozliczanie podatków wcale nie jest trudne. Każdy samodzielnie może rozliczyć podatek dochodowy lub VAT. Zajęcia obejmują skoncentrowany przekaz podstawowych zagadnień dotyczących systemu podatkowego Polsce oraz zasad rozliczania podatku dochodowego i VAT (w tym podatków dotyczących działalności rolniczej). W drugiej części uczestnicy będą mogli samodzielnie ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego i VAT oraz wypełnić deklaracje podatkowe.

   

 • Skład ciała bez tajemnic

  Tytuł warsztatu: Skład ciała bez tajemnic

  Forma zajęć: wykład, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 1-1,5 h

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Za pomocą analizatora składu ciała „TANITA SC-33ST” mogę dokonać m.in. takich pomiarów: kg i % tkanki tłuszczowej, kg i % tkanki mięśniowej, % wody w organizmie, kg tkanki kostnej, tkanka wisceralna – otłuszczenie narządów wewnętrznych, BMI, BMR. Każdy uczestnik pomiarów dostanie wydrukowane wyniki, które przeniesie następnie na kartę wyników, na której będzie również interpretacja. Następnie omówimy każdy parametr (prezentacja multimedialna) i odpowiemy na pytania, wyjaśniając wątpliwości.

   

 • Biotesty bazujące na bakteriach i grzybach w badaniach środowiska naturalnego

  Tytuł warsztatu: Biotesty bazujące na bakteriach i grzybach w badaniach środowiska naturalnego

  Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 1,5 h

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W biotestach wykorzystuje się najczęściej szczepy wzorcowe mikroorganizmów, rzadziej izolaty środowiskowe.

  Oprócz dostępnych komercyjnie gotowych zestawów bazujących np. na bioluminescencji Vibrio fischeri w tego typu badaniach wykorzystuje się także testy fizjologiczne (wzrostowe) na bakteriach oraz grzybach (strzępkowych i drożdżach). Stosunkowo łatwe jest także oszacowanie mutagennego działania czynnika środowiskowego, poprzez badanie częstości pojawiania się określonego typu mutacji.

  Oprócz efektów letalnych oraz  mutagennych możliwe jest także oznaczenie subtelnego oddziaływania czynników środowiskowych manifestujących się na poziomie biochemicznym i genetycznym.   

   

   

   

   

 • Chmiel nie tylko do produkcji piwa

  Tytuł warsztatu: Chmiel nie tylko do produkcji piwa

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Chmiel zwyczajny znany był już od starożytności. Początkowo ceniony był jako warzywo, z którego spożywano młode pędy, podobnie jak obecnie szparagi. Zdobił on również ogrody, a dopiero we wczesnym średniowieczu stał się lekiem dla mnichów i duchowieństwa. Dzięki substancjom obecnym w szyszkach jest stosowany w stanach zmęczenia i wyczerpania nerwowego, przy bezsenności  i nadpobudliwości nerwowej, a także powstrzymywaniu rozwoju chorób nowotworowych i osteoporozy.

  W przemyśle kosmetycznym wyciągi z szyszek chmielu stosuje się w preparatach na  wzmocnienie włosów, natomiast w spożywczym, jako np. dodatek do chleba,  w celu przedłużenia jego trwałości.  Jest niezastąpionym surowcem do produkcji piwa. Jak dotąd, na szczęście, nie udało się zastąpić walorów tego naturalnego surowca sztucznymi preparatami chemicznymi. Podczas wykładu scharakteryzowane będą substancje chemiczne, dzięki którym chmiel wykazuje tak ciekawe właściwości użytkowe. 

 • Mikroorganizmy w ochronie środowiska

  Tytuł warsztatu: Mikroorganizmy w ochronie środowiska

  Forma zajęć: wykład, zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 35 – 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W części wykładowej uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące zalet stosowania mikroorganizmów w usuwaniu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, głównie związków aromatycznych. Związki te stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia ludzi gdyż już w niewielkich stężeniach wykazują właściwości mutagenne i rakotwórcze.

  W czasie zajęć w laboratorium, uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenie z wykorzystaniem mikroorganizmów, które usuwają substancje szkodliwe (toksyczne) ze środowiska.

 • Co w trawie piszczy, czyli harmonia świata fauny i flory

  Tytuł warsztatu: Co w trawie piszczy, czyli harmonia świata fauny i flory

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 – 90 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Prezentacja obejmuje bioróżnorodność świata fauny i flory, jej znaczenie dla zachowania funkcjonowania różnych ekosystemów. Co w trawie piszczy, czyli jakie ciekawe gatunki roślin i zwierząt możemy spotkać wędrując przez różne siedliska.

  Ukazuje również jak ważna jest bioróżnorodność oraz istnienie gatunków, które pozornie nie są potrzebne, a człowiek często nazywa je chwastami, szkodnikami, roślinami trującymi. Jakie są zależności pomiędzy różnymi organizmami, zwłaszcza tymi, od których uzależnione jest życie innych gatunków. Rzadkie, zagrożone wyginięciem siedliska, rośliny, zwierzęta, których los leży w rękach człowieka.

 • Odpady - materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki

  Tytuł warsztatu: Odpady – materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki

  Forma zajęć: wykład, zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 30 – 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Celem warsztatów będzie wykorzystanie odpadów do rekultywacji gleb zdegradowanych przez przemysł siarkowy oraz ocena możliwości wykorzystania tych odpadów do rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych.

  Dzięki warsztatom będzie można ocenić czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki. W doświadczeniu modelowym pokazana będzie przepuszczalność i wiązanie wody w glebach oraz niektórych odpadach tj. wełna mineralna. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z metodami rekultywacji i zagospodarowaniem odpadów na terenach pokopalnianych.

  W czasie zajęć w laboratorium, uczestnicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenie z wykorzystaniem mikroorganizmów, które usuwają substancje szkodliwe (toksyczne) ze środowiska.

 • Śladami lubelskich poetów

  Tytuł warsztatu: Śladami lubelskich poetów

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 3 x 45 minut

  Lokalizacja: Plac Zamkowy, Stare Miasto, Plac Kochanowskiego

  Krótki opis:

  Gra miejska, mająca na celu zapoznać uczniów z lubelskimi poetami, historycznymi miejscami Lublina związanymi z poetami.

  Uczniowie rozpoczną przygodę, w której zmierzą się ze swoją wiedzą, intuicją, a także ze specjalnymi zadaniami, sprawdzą swoje umiejętności poetyckie i twórcze. 

 • Rozbitkowie na pustyni

  Tytuł warsztatu: Rozbitkowie na pustyni

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 3 x 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Uczniowie wcielą się w rolę drużyny piłkarskiej, której samolot rozbił się na pustyni. Muszą zachować zimną krew i próbować przeżyć. Czy im się uda, to zależy od współpracy w zespole.
   
   Zajęcia mają na celu pokazać w jakich grupach uczniowie najlepiej pracują, a może lepsze efekty osiągają pracując indywidualnie.  W drugiej części zajęć uczniowie łącząc się w zespoły, będą mieli do wykonania nietypowe zadanie.
   

   

 • Interaktywna mapa miasta

  Tytuł warsztatu: Interaktywna mapa miasta

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia w laboratorium komputerowym

  Czas trwania: 2h

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W ramach warsztatów uczniowie poznają technologię tworzenia map za pomocą technologii chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing).  Warsztaty rozpoczynają się od krótkiego omówienia technologii systemów informacji przestrzennej oraz możliwości tworzenia interaktywnych map za pomocą chmury obliczeniowej. Następnie uczestnicy otrzymują dostęp do internetowej platformy mapowej i wg. wybranych szablonów przygotowują aplikację mapową dotyczącą przestrzeni miasta.
   
  Tematyka aplikacji jest dowolna, ale dla ułatwienia pracy uczniom przedstawione są przykładowe tematy: atrakcje turystyczne miasta; przyroda miasta; moje ulubione miejsca; miasto zdrowej żywności; transport miejski, miasto nocą, miasto wielokulturowe, historia miasta, krajobraz miasta, krajobraz dźwiękowy itp. Jako pomoc dydaktyczna przygotowany zostanie podstawowy zestaw danych przestrzennych  ułatwiający zbudowanie własnej aplikacji mapowej.
   
  Na zakończenie uczestnicy prezentują, swoje aplikacje mapowe i dyskutują na temat zastosowanych w nich rozwiązań technicznych.  Przykładowa aplikacja mapowa utworzona w technologii chmury obliczeniowej: http://services.arcgis.com/G295WI0RtbsgPOE4/arcgis/rest/services/HotSpot_Lublin/FeatureServer
   
 • Od komórki do rośliny - wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin

  Tytuł warsztatu: Od komórki do rośliny – wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Techniki kultur in vitro, stanowią obok inżynierii genetycznej jeden z głównych działów nowoczesnej biotechnologii roślin. Służą celom praktycznym, np. masowemu rozmnażaniu roślin, ich doskonaleniu (hodowli nowych odmian), albo pozyskiwaniu z nich cennych metabolitów, np. surowców do produkcji leków czy kosmetyków.
   
  Metody te odgrywają również ważną rolę w badaniach podstawowych, głównie z dziedziny fizjologii, biochemii oraz biologii molekularnej roślin.
   
  W trakcie prezentacji zostaną przedstawione podstawowe techniki kultur in vitro i ich wykorzystanie w hodowli roślin. Demonstracja obejmie pokaz Katedralnego Laboratorium Kultur in vitro oraz roślinnych hodowli tkankowych.
   
   
 • I Ty możesz być liderem

  Tytuł warsztatu: I Ty możesz być liderem

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 30-45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Celem projektu jest zapoznanie młodych ludzi, będących u progu dorosłego życia zawodowego z zagadnieniem – jak być rzetelnym i skutecznym liderem w dzisiejszej, globalnej gospodarce ukierunkowanej na osiąganie sukcesu.

  W projekcie zostaną przedstawione zasady, jakimi powinien kierować się prawdziwy lider oraz przykłady sylwetek wybitnych, współczesnych przywódców głównie w środowisku przedsiębiorstw. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zbadania własnych predyspozycji do pełnienia funkcji kierowniczych na poziomie indywidualnym i grupowym. Korzyści bezpośrednie z realizacji projektu to podwyższenie stanu wiedzy m.in. o współczesnych liderach oraz uświadomienie własnych możliwości i kierunków dalszego rozwoju osobistego wśród uczestników.

  Efekty pośrednie, mogą uwidocznić się w późniejszym okresie, w kontekście bardziej świadomego i przemyślanego wyboru np. pracy, kierunków studiów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych u młodzieży.

   

 • Niektóre tajemnice ziół

  Tytuł warsztatu: Niektóre tajemnice ziół

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Zioła odkrywamy wciąż na nowo. Pomimo, że znane były już w czasach prehistorycznych do dziś kryją przed nami wiele tajemnic. Leczono nimi, upiększano ciało, wróżono, ale także stosowano w niecnych zamiarach.

  We współczesnym świecie wracamy do sposobu wykorzystania ziół w wielu dziedzinach: farmacji i lecznictwie (naturalne leki roślinne), przemyśle spożywczym i sztuce kulinarnej (przyprawy, naturalne aromaty, barwniki), kosmetyce i perfumerii, w ogrodnictwie i pszczelarstwie. Polska ma długą tradycję w uprawie i wykorzystywaniu ziół w lecznictwie, których cenne tajemnice postaramy się rozszyfrować. 

   
 • Mikroorganizmy w laboratorium i w praktyce

  Tytuł warsztatu: Mikroorganizmy w laboratorium i w praktyce

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z mikroorganizmami korzystnie wpływającymi na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt  oraz także z takimi, które wywołują choroby u ludzi, zwierząt, roślin, zanieczyszczają środowisko i powodują psucie produktów żywnościowych poprzez wydzielanie enzymów i toksycznych związków.

  Ponadto uczniowie zapoznają się z techniką wykonania preparatów mikroskopowych a także sami będą mogli wykonać preparat i obejrzeć komórki w mikroskopie świetlnym.

 • Promocja i jej wpływ na decyzje finalnych nabywców

  Tytuł warsztatu: Promocja i jej wpływ na decyzje finalnych nabywców

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: dowolna (możliwy wyjazd do szkół), forma zdalna. 

  Krótki opis:

  Uczestnicy w trakcie zajęć poznają dwa modele na bazie których buduje się skuteczną kampanię promocyjną. Poznają też reguły wywierania wpływu na ludzi opracowane przez R. Cialdiniego.

 • Imigrant a Tubylec cyfrowy - co ich łączy a co dzieli?

  Tytuł warsztatu: Imigrant a Tubylec cyfrowy – co ich łączy a co dzieli?

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 30-45 minut

  Lokalizacja: dowolna (możliwy wyjazd do szkół), forma zdalna. 

  Krótki opis: 

  Uczestnicy w trakcie zajęć poznają dwa pojęcia tzw. tubylca i imigranta cyfrowego. W czasie zajęć wspólnie zostaną określone determinanty do większego zainteresowania technologiami informacyjnymi przez młodzież i seniorów.

 • Ambient marketing dla znudzonych reklamą

  Tytuł warsztatu: Ambient marketing dla znudzonych reklamą

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna.

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja:  uczelnia, forma zdalna. 

  Krótki opis: 

  Wszechobecność reklamy – w telewizji, radio, Internecie, kinie itd., powoduje, że większość z nas uodpornia się na działanie tradycyjnych przekazów. Znudzenie i malejące zainteresowanie powtarzającymi się utartymi przekazami i kreacjami reklamowymi obserwuje się od dłuższego czasu. Stąd wśród nowych strategii docierania do potencjalnych klientów i konsumentów coraz częściej wykorzystuje się ambient marketing. Przyjrzyjmy się bliżej tej niekonwencjonalnej i przyciągającej formie współczesnej reklamy, bowiem sami możemy być uczestnikiem takiej formy komunikacji marketingowej nawet o tym nie wiedząc. Dowiedz się na spotkaniu, co czyni ambient marketing wyjątkowym.

 • Istota pieniądza i jego rola w gospodarce

  Tytuł warsztatu: Istota pieniądza i jego rola w gospodarce

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna.

  Czas trwania: 30-45 minut

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis: 

  Pieniądz jest fundamentem obecnego systemu gospodarczego i wolnego rynku. Pełni funkcje ekonomiczne, ale ma także znaczenie społeczne i psychologiczne. Zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnego banku i systemu bankowego wymaga poznania natury pieniądza oraz zasad polityki pieniężnej.

  W trakcie wykładu uczniowie poznają:

  •  krótką historię pieniądza,
  •  funkcje pieniądza,
  •  formy współczesnego pieniądza,
  •  w jaki sposób dochodzi do kreacji pieniądza przez banki.
 • Marka, czyli...nazwa, kolor, kształt w wyróżnianiu produktów

  Tytuł warsztatu: Marka, czyli…nazwa, kolor, kształt w wyróżnianiu produktów

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne.

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: uczelnia, dowolna (możliwy wyjazd do szkół). 

  Krótki opis: 

  Zajęcia dotyczą tematyki marketingowej, w szczególności zastosowania wybranych atrybutów produktu tj. marki oraz koloru w profesjonalnej działalności marketingowej. Prezentacja porusza takie zagadnienia, jak logo, logotyp, znak towarowy, klasyfikacje marek, czy cechy prawidłowo zredagowanej nazwy marki. Dalsza część wykładu dotyczy tematyki psychologicznego oddziaływania kolorów w kontekście kształtowania marki produktu.

  Proponowane zajęcia mogą mieć formę zarówno wykładu, jak i wykładu połączonego z warsztatami, na których uczestnicy spotkania będą wykonywali zadanie praktyczne dotyczące zagadnień omawianych na wykładzie. 

 • Dlaczego płacimy podatki

  Tytuł warsztatu: Dlaczego płacimy podatki

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne.

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: dowolna (możliwy wyjazd do szkół). 

  Krótki opis: 

  W ramach warsztatów omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące systemu podatkowego i konstrukcji podatków. Skrótowo przedstawione zostaną podstawy funkcjonowania podatku dochodowego oraz najważniejsze wytyczne w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. W szczególności zaprezentowane zostaną najnowsze zmiany w tym zakresie. W części praktycznej uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

 • Motywy podejmowania działalności gospodarczej

  Tytuł warsztatu: Motyw podejmowania działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywności zawodowej, może być dla niektórych osób bardzo dobrym i trafnym rozwiązaniem. Planowanie i organizowanie przedsięwzięcia, poza tym późniejsze kierowanie nim jest postrzegane przez tych ludzi jako swego rodzaju wyzwanie. Bywa i tak, że ktoś myśli o założeniu własnego przedsiębiorstwa ponieważ nie ma perspektyw rozwoju jako pracownik najemny albo grozi mu utrata dotychczasowej posady. Zatem motywy podejmowania działalności gospodarczej mogą być różne.

  Podczas warsztatów uczestnicy znajdą odpowiedź na dwa istotne pytania:

  Jakie motywy skłaniają ludzi do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek?

  oraz

   Skąd wziąć pomysł na własny biznes? 

  Warsztaty obejmować będą część wykładową (prezentacja multimedialna) oraz praktyczną (dyskusja na zasadach debaty oksfordzkiej).

   

   

 • Instrukcja zatrudniania pracownika

  Tytuł warsztatu: Instrukcja zatrudniania pracownika

  Forma zajęć: wykład, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Obecnie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, lokalizacji czy branży muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Zalicza się do nich m.in globalizację, szybki rozwój techniczny i technologiczny czy też konieczność działania w warunkach ciągłej niepewności i zmian. Chcąc im sprostać nie wystarczy konkurować na poziomie tradycyjnych czynników np. kosztów czy technologii produkcji. Należy raczej sięgać po czynniki o charakterze organizacyjnym, takie jak szybkość działania i elastyczność czy też zdolność szybkiego uczenia się, które związane są z wysokimi kompetencjami pracowników. W dzisiejszych czasach to pracownicy są najważniejszym zasobem organizacji i od nich, w dużej mierze zależy sukces przedsiębiorstwa.

  W trakcie warsztatów zostaną przedstawione kolejne etapy związane z zatrudnianiem pracowników – w tym także etapy doboru i rekrutacji. Ponadto zostaną omówione poszczególne wymogi formalnoprawne związane z powyższą procedurą w przedsiębiorstwie.

 • Własny biznes jako opcja kariery zawodowej dla ludzi młodych

  Tytuł warsztatu: Własny biznes jako opcja kariery zawodowej dla ludzi młodych

  Forma zajęć: Wykład w formie prezentacji multimedialnej

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: Uczelnia lub w formie online

  Krótki opis:

  W wykładzie zostaną zaprezentowane najważniejsze kwestie związane z podjęciem  decyzji o założeniu własnego biznesu przez ludzi młodych. Omówione w nim zostaną najważniejsze etapy prowadzące do powstania i uruchomienia własnej firmy: od etapu poszukiwania pomysłu, poprzez etapy koncepcyjno organizatorskie, aż do osiągnięcia fazy tzw. platformy stabilnego biznesu.     Treść prezentacji koncentruje się głównie na powstawaniu i funkcjonowaniu tzw. start-upów tj. innowacyjnych przedsięwzięć tworzonych przez ludzi młodych. W prezentacji znajdzie się wiele przykładów firm powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów związanych głównie z branżą spożywczą tzw. foodtechów stanowiących odpowiedź sfery biznesu na wyzwania współczesnego świata tj. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, kryzys żywnościowy, choroby cywilizacyjne czy zmiany klimatu.Treść wykładu ma stanowić inspirację dla absolwentów szkół średnich do rozważenia decyzji o stworzeniu i prowadzeniu w przyszłości własnego biznesu bazującego na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w trakcie zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 • Warsztaty GIS

  Forma zajęć: Zajęcia komputerowe

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: Pracownia komputerowa szkoły lub pracownia komputerowa Uniwersytetu

  Liczba osób: 1 grupa – 15 osób

  Prowadzący: dr Szymon Chmielewski (Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu)

   Ogólny cel warsztatów

  Celem wszystkich warsztatów jest promocja wiedzy w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) wśród młodzieży licealnej oraz pomoc nauczycielom w wdrażaniu tej nowej tematyki zgodnie z podstawą programową kształcenia w liceum oraz technikum. Warsztaty organizowane są przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii  oraz Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia. Partnerem technologicznym Warsztatów jest Zespół Edukacji firmy Esri Polska, (reprezentowany przez Panią Paulinę Gajownik) zapewniający bezpłatny dostęp do oprogramowania ArcGIS w ramach programu „Gis w Szkole”.

  Szkoła zainteresowana udziałem w warsztatach proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie się do bezpłatnego programu „GIS w szkole” firmy Esri Polska za pośrednictwem poniższego formularza:

  https://edu.esri.pl/jak-dolaczyc-do-programu/

  Opis warsztatów tematycznych:

  Warsztat 1. Trójwymiarowa wizualizacja budynku szkoły (GIS Online)

  Warsztaty polegają na samodzielnym przygotowaniu aplikacji mapowej prezentującej model 3D szkoły. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak tworzyć trójwymiarowe modele miast korzystając z ogólnodostępnych danych przestrzennych. W czasie warsztatów uczniowie poznają internetowy kreator scen 3D oraz ogólne zasady pracy w aplikacji ArcGIS Online. W drugiej części, korzystając z danych przygotowanych przez organizatora, tworzą własną wizualizację 3D budynku szkoły oraz najbliższego otoczenia. Tworzona wizualizacja uwzględnia ukształtowanie terenu, model zabudowy oraz tereny zieleni wysokiej. W oparciu o przygotowany model 3D uczniowie poznają metody wizualizacji danych 3D oraz wykonują analizę zacienienia budynku szkoły. Na zakończenie omówione zostają sposoby udostępniania wizualizacji 3D w mediach społecznościowych.

   

  Warsztat 2. GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych (GIS desktop / GIS Online)

  Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwością integracji otwartych danych przestrzennych i tworzenia własnych kompozycji mapowych za pomocą narzędzi GIS. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się ze standardem WMS i WFS służącym do udostępniania danych przestrzennych. Prowadzący omawia główne źródła otwartych danych przestrzennych wraz z krótką charakterystyką zasobu. W części praktycznej uczestnicy samodzielnie tworzą mapy tematyczne w oparciu o instrukcje prowadzącego (np. mapa obszarów chronionych, parki krajobrazowe woj. lubelskiego, obszary zagrożenia powodziowego, pomniki przyrody, itp.). W części końcowej uczestnicy poznają metody oraz podstawowe zasady tworzenia kompozycji mapowych (legenda mapy, podziałka liczbowa, dobór skali barwnej itp.).

   

  Warsztat 3. (długoterminowy): GIS mobilny i Nauka Obywatelska

  Celem warsztatów jest nauka prowadzenia obserwacji i pomiarów terenowych z wykorzystaniem mobilnej technologii GIS w formule Nauki Obywatelskiej (Citizen Science). Nauka obywatelska, poprzez zachęcenie uczniów do samodzielnego i systematycznego zbierania danych pozwala na lepsze zrozumienie praw natury i zależności przestrzennych. Podstawowe zasady Nauki Obywatelskiej sformułowane zostały przez Europejską Asocjację Nauki Obywatelskiej (ECSA:

  https://ecsa.citizen-science.net/wp-content/uploads/2020/02/ecsa_ten_principles_of_cs_polish.pdf). W ramach warsztatów długoterminowych, w pierwszej kolejności prowadzący omawia z nauczycielem szczegółową tematykę warsztatów dostosowaną do zainteresowań uczniów np. mapowanie hałasu, obserwacja problemu zanieczyszczenia światłem, mapowanie bioróżnorodności, problemy miejskiej infrastruktury, usługi ekosystemowe, miejska wyspa ciepła, zagrożenia środowiskowe itp. Po ustaleniu tematyki i zakresu danych jakie będą gromadzone przez uczniów, podczas pierwszego spotkania (pracowania komputerowa/BYOL) prowadzący warsztaty wraz z nauczycielem zapoznają uczniów z celem długoterminowych warsztatów oraz zasadami zbierania danych. W części praktycznej, prowadzący warsztaty omawia sposób przygotowania mobilnej aplikacji mapowej do zbierania danych w ramach warsztatu. W zależności od przyjętej tematyki, uczniowie tworzą własne aplikacje GIS lub korzystają z aplikacji przygotowanej przez prowadzącego warsztaty. Drugą część warsztatów stanowi kampania zbierania danych przestrzennych (obserwacji) i w całości jest ona realizowana przez uczniów z wykorzystaniem wcześniej przygotowanej aplikacji mapowej GIS. Zaleca się aby kampania trwała przez okres kilku tygodni, tak by uczniowie mogli zebrać wystarczającą ilość obserwacji terenowych. W czasie trwania kampanii, udostępniany jest internetowy pulpit operacyjny, za pomocą którego można śledzić postępy poszczególnych uczniów w zakresie zbierania danych. Po zakończeniu kampanii pomiarowej przewidziane jest trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone omówieniu zebranych danych, wypracowaniu wniosków i podsumowaniu oraz wyłonieniu najbardziej aktywnych uczniów, którzy zgromadzili największą liczbę poprawnych obserwacji.

  Udział w warsztatach pozwala poznać sposoby projektowania mobilnych aplikacji GIS, uczy samodzielności w systematycznym zbieraniu danych i angażuje uczniów intuicyjnie korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz GIS.

  Warsztat specjalnyGisDay w szkole

  GIS-Day jest międzynarodowym dniem Systemów Informacji Przestrzennej, obchodzony jest na całym świecie w dniu 17 listopada. Jest to dobra okazja aby rozpocząć przygodę z GIS lub pochwalić się szerszemu gronu osiągnięciami uczniów w zakresie zbierania i analizy danych przestrzennych.  W ramach oferowanego warsztatu, istnieje możliwość przeprowadzenia w siedzibie szkoły prezentacji, przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w zakresie stosowania GIS w badaniach naukowych. Warsztat przewiduje również zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej. Szczegółowy zakres i harmonogram warsztatów ustalany jest indywidualnie nie później niż do dnia 30 października. Zapraszamy do współpracy.

  Link do rejestracji na warsztaty:

  https://forms.gle/XTGZo4a7rpbDTGhBA

   

 • Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Sztuka autoprezentacji w biznesie.

  Forma zajęć: wykład, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Podczas komunikowania się z innymi ludźmi, reagujemy na wzajemnie prezentowany wizerunek, a odbierane wrażenia rzutują na relacje między nami, a także na skuteczność podejmowanych przez nas działań. Odpowiednia prezentacja własnej osoby, pomaga stworzyć wizerunek osoby profesjonalnej, wiarygodnej, budzącej zaufanie.

  Celem wykładu jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia sztuki autoprezentacji dla skuteczności podejmowanych działań zawodowych, a także prezentacja podstawowych technik autoprezentacyjnych oraz elementów profesjonalnego wizerunku w biznesie.

  Zajęcia mogą mieć charakter wykładu, lub wykładu połączonego z zajęciami warsztatowymi, podczas których uczestnicy spotkania będą wykonywali zadania praktyczne dotyczące omawianych zagadnień.