Oferta dla szkół

Wydział Inżynierii Produkcji

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39
e-mail:

 • Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej

  Tytuł warsztatu: Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej

  Forma zajęć: wykład w formie stacjonarnej lub online, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia/ możliwy wyjazd do szkół/ wykład online

  Krótki opis:

  Celem wykładu jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych, które mogą być wykorzystywane w gospodarce wodno- ściekowej w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych  i podziemnych. W ramach wykładu prezentowane są systemy hydrofitowe zapewniające wysokoefektywne oczyszczanie ścieków. Ponadto w ramach wykładu przedstawiane są możliwości zastosowania innowacyjnych P-filtrów oraz mobilnej instalacji do usuwania fosforu z wód i ścieków, jak również zasady stosowania instalacji do zagospodarowania wód opadowych, czy innowacyjnej instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych we własnym gospodarstwie domowym.

 • Czym różni się plastik od papieru? - właściwości użytkowe materiałów opakowaniowych

  Tytuł warsztatu: Czym różni się plastik od papieru? – właściwości użytkowe materiałów opakowaniowych

  Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45-60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Co to jest opakowanie? Jakie zadanie musi spełniać opakowanie we współczesnym świecie? Czy możliwe jest wytworzenie bioplastiku z ziemniaka? Wady i zalety opakowań wytworzonych z różnych materiałów opakowaniowych. Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć na zajęciach. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną podstawowe badania wytrzymałościowe różnego rodzaju materiałów stosowanych w produkcji opakowań.

 • Kawitacja ultradźwiękowa

  Tytuł warsztatu: Kawitacja ultradźwiękowa

  Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 30-60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Kawitacja jest procesem polegającym na powstawaniu pustych objętości (pęcherzyków) w cieczy, które później zapadają się z trzaskiem, co powoduje powstanie fali udarowej w ośrodku. Lokalne nagłe zmiany ciśnienia mogą przekraczać ciśnienie cieczy nawet kilkusetkrotnie, a temperatura wewnątrz pęcherzyka kawitacyjnego może osiągnąć poziom 5000 ֯ C. Powstająca fala udarowa jest tak silna, że niszczy niemal każdy materiał. Kawitacja może mieć jednak także użyteczne zastosowania. Zjawisko to można wykorzystać do: produkcji emulsji, czyszczenia i mycia powierzchni, intensyfikacji procesów ekstrakcji czy przyspieszania reakcji chemicznych. W prezentowanym doświadczeniu uczestnicy projektu będą mogli zobaczyć niszczenie papieru i folii aluminiowej za pomocą ultradźwięków oraz obejrzeć krótkie filmy o wykorzystaniu kawitacji przez zwierzęta.

 • Czy klimat może być akustyczny, a dźwięk zanieczyszczeniem? Dowiedz się więcej o świecie dźwięków

  Tytuł warsztatu: Hałas – kiedy powstaje, komu zagraża, jak z nim walczyć?

  Forma zajęć: zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W obecnych czasach hałas uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników zanieczyszczających środowisko. Klasyfikuje się go na pierwszym miejscu wśród warunków określających jakość środowiska zamieszkania, wypoczynku i pracy. W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona charakterystyka hałasu ( definicje, źródła, rodzaje, skutki oddziaływania na otoczenie, w tym organizmy żywe) oraz sposoby ochrony przed nim.

  Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z:

  • metodami badań zjawisk akustycznych
  • praktyczną obsługą urządzeń do pomiaru poziomu dźwięku (pomiary w pomieszczeniach zamkniętych – przy sztucznie generowanym hałasie, oraz w przestrzeni otwartej – analiza propagacji hałasu drogowego),
  • celami i zasadami tworzenia map akustycznych.

  Wykorzystując makietę, uczniowie będą mogli zaproponować własny plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta z uwzględnieniem potrzeb ochrony i kształtowania klimatu akustycznego

 • Liofilizacja jako metoda utrwalania żywnośći

  Tytuł warsztatu: Liofilizacja jako metoda utrwalania żywności

  Forma zajęć: zajęcia w laboratorium, wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 30-45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Celem warsztatów jest wyjaśnienie uczestnikom istoty procesu liofilizacji oraz krótkie zajęcia pokazowe, polegające na uruchomieniu urządzenia i objaśnienie zasady jego działania. Przedstawione również zostaną próby suszonej tradycyjnie i sublimacyjnie żywności oraz będzie przeprowadzona ich ocena organoleptyczna.

 • Samochodem po rolkach jak po drodze, czyli gawęda o badaniach pojazdów

  Tytuł warsztatu: Samochodem po rolkach jak po drodze, czyli gawęda o badaniach pojazdów

  Forma zajęć: zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W ramach pokazu przewidziano prezentację nowoczesnej hamowni podwoziowej do badań pojazdów samochodowych o napędzie 4×4. Pojazd mocowany jest na stanowisku pasami i napędzany jak w ruchu drogowym lub podczas dynamicznego przyspieszania. Podczas zajęć pokazowych realizowane są przykładowe pomiary, jazdy testowe i testy prędkościomierza lub drogomierza. Wraz ze stanowiskiem współpracują urządzenia do pomiarów emisji spalin, zużycia paliwa oraz analiz parametrów pracy silników spalinowych. Chwilami będzie głośno i szybko, a przede wszystkim będzie ciekawie.

  Dodatkowo zaprezentujemy inne rodzaje badań samochodów i ich układów na wybranych stanowiskach pomiarowych – będziemy zaglądać w oczy samochodu i opowiemy o budowie reflektorów, sprawdzimy skuteczność tłumienia drgań w zawieszeniu i zmierzymy siły hamowania na poszczególnych kołach.

 • Świat niskich temperatur

  Tytuł warsztatu: Świat niskich temperatur

  Forma zajęć: warsztaty

  Czas trwania: 30-45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Podczas warsztatów wprowadzimy uczestników w świat kriogeniki. Zaprezentujemy charakterystykę właściwości ciekłego azotu – magicznej cieczy, która paruje jakby była gorąca. Przeprowadzimy eksperymenty jego wykorzystania w zamrażaniu żywności i nie tylko. Zobaczymy co dzieje się z kwiatami, kiedy “schłodzimy”je do blisko – 200 ֯ C. Wyjaśnimy także jak otrzymuje się ciekły azot, ile kosztuje, gdzie można kupić i czym jest transportowany?