Oferta dla szkół

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39
e-mail:

 • Oczy po mamie, talent po tacie - czyli co o DNA i dziedziczeniu cech każdy wiedzieć powinien

  Tytuł warsztatu: Oczy po mamie, talent po tacie – czyli co o DNA i dziedziczeniu cech każdy wiedzieć powinien

  Forma zajęć: warsztat, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 30 – 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis: Czy para rodziców o brązowych oczach może mieć błękitnookie dzieci? Dlaczego chłopcy są bardziej narażeni na zachorowanie na hemofilię?   Z czego wynikają nasze zainteresowania i zdolności? Odpowiedź znajduje się w zapisie składającym się tak naprawdę z sekwencji czterech znaków: A, T, G, C. Czym jest DNA, jak jest zbudowany i jakie informacje można z nego wyczytać –  na te pytania odpowiemy podczas warsztatów.

 • Genetyczny detektyw - czyli rzecz o DNA

  Tytuł warsztatu: Genetyczny detektyw – czyli rzecz o DNA

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia / możliwy dojazd do szkół

  Krótki opis:

  Warsztaty dotyczą wykorzystania DNA we współczesnych badaniach kryminalistycznych, od pierwszego przypadku skazania przestępcy na podstawie DNA jako materiału  dowodowego do dnia dzisiejszego. DNA można izolować z każdego rodzaju tkanki,większości wydzielin i wydalin. Celem warsztatów jest zaprezentowanie młodym ludziom – możliwości wykorzystania informacji zawartej w DNA umożliwiającej zdejmowanie genetycznego  odcisku palca ( DNA genetic fingerprints).

 • Nie zachowuj się jak... - behawioryzm zwierząt gospodarskich.

  Tytuł warsztatu: Nie zachowuj się jak… – behawioryzm zwierząt gospodarskich.

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, zajęcia interaktywne

  Czas trwania: 30 – 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia / możliwy dojazd do szkół

  Krótki opis:

  Tematem przewodnim warsztatów jest zachowanie zwierząt gospodarskich. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu behawioru i dobrostanu poszczególnych gatunków tj. metodami komunikacji zwierząt, interpretacją zachowań i praktyczną stroną wykorzystania tej wiedzy. Po prelekcji w ramach utrwalenia wiadomości, słuchacze zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie analiza zachowania zwierzęcia ( z filmu lub opisu). Celem warsztatów jet uświadomienie uczniom, że nawet czasem oczywiste sygnały jakie wysyłają zwierzęta, mogą być mylnie interpretowane, co nierzadko prowadzi do wypadków.

 • Co w zwierzu "piszczy"? - Nowoczesne metody badań na zwierzętach

  Tytuł warsztatu: Co w zwierzu “piszczy”? – Nowoczesne metody badań na zwierzętach

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia / możliwy dojazd do szkół

  Krótki opis:

  Pokazowo zaprezentowane zostaną aktualne metody badań na zwierzętach, celowość prowadzenia takich badań, analiza wyników doświadczeń i ich wykorzystanie w praktyce. Tematyka obejmować będzie zarówno techniki in vitro jak in vivo. Format zajęć ma na celu zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych, biologiczno- weterynaryjnych.

 • Rzecz o jaju - warsztaty dla oologów i oożerców

  Tytuł warsztatu: Rzecz o jaju – warsztaty dla oologów i oożerców

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna,zajęcia w laboratorium

  Czas trwania: 45 – 60 minut

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Oologia jest nauką o jaju. Zaprezentowany zostanie aspekt biologiczny, konsumpcyjny oraz kulturowy jaj ptasich. Tematyka obejmie obecność jaj w kulturze polskiej i europejskiej, tradycje, obrzędy i wierzenia z nimi związane. W aspekcie biologicznym zaprezentowany zostanie rozwój zarodka ptasiego na przykładzie kury. Tę część stanowić będzie wykład ilustrowany prezentacją multimedialną. W części drugiej warsztatu rozpatrywane będzie jajo jako konsumpcyjne oraz będące przedmiotem obrotu handlowego. Zajęcia praktyczne z zakresu oceny cech jakości jaj, a przede wszystkim ich świeżości, odbędą się w Pracowni Oceny Jakości Jaj w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Pomocą w przeprowadzeniu warsztatów, zakończonych degustacją jaj, będą służyć członkowie Sekcji Hodowli Drobiu Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt.

 • Co można złowić w powietrzu?

  Tytuł warsztatu: Co można złowić w powietrzu?

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedialna

  Czas trwania: 30 – 45 minut

  Lokalizacja: uczelnia/ możliwy wyjazd do szkół

  Krótki opis:

  Powietrze to jeden z żywiołów, to substancja niezbędna do życia człowieka i wielu organizmów. Powietrze jest mieszaniną wielu gazów, jednak skład powietrza atmosferycznego znacznie różni się od powietrza wewnętrznego. Jak myślisz czy powietrze na wsi różni się od tego w centrum miasta? Co zawiera w swoim składzie powietrze wewnątrz budynków, dlaczego źle się czujemy w niektórych pomieszczeniach? O tym dowiecie się na naszych spotkaniach.