Oferta dla szkół

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39
e-mail: biuro.rekrutacji@up.lublin.pl

 • Zieleń miejska jako remedium na zanieczyszczone powietrze

  Tytuł warsztatu: Zieleń miejska jako remedium na zanieczyszczone powietrze

  Forma zajęć: wykład, prezentacja multimedia

  Czas trwania: 30-45 min

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis: 

  Postępująca urbanizacja niesie ze sobą negatywne skutki, tj.szybki odpływ wód opadowych oraz powstawanie w miastach tzw. wysp ciepła, które zubożają miejski krajobraz i negatywnie wpływają na dostępność wody w  środowisku.

  Z tego względu bardzo ważną rolę w idei miast przyjaznych środowisku i ludziom odgrywają tereny zielone i ich umiejętne kształtowanie. Zieleń miejska to nie tylko park, ale także zieleńce, promenady, ogrody botaniczne i działkowe, kwietniki. Każdy z tych terenów w większym lub mniejszym stopniu wpływa na klimat miasta.

  W trakcie wykładu zostanie przedstawiona rola roślinności na terenach miejskich oraz jej wpływ na dobrostan mieszkańców. Ponadto zostaną zaprezentowane i scharakteryzowane różnorodne sposoby wprowadzania i kształtowania roślinności na obszarach miast, m. in. farmy miejskie, zielone dachy, parki kieszonkowe, ogrody wertykalne, balkony, nieużytki.

  Porozmawiamy jak stworzyć zieloną przestrzeń przyjazną dla ludzi, zwierząt i roślin.