Oferta dla szkół

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:  tel. 81 445 65 39
e-mail:

 • Zieleń miejska jako remedium na zanieczyszczone powietrze

  Tytuł warsztatu: Zieleń miejska jako remedium na zanieczyszczone powietrze

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 35-45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

   Postępująca urbanizacja niesie ze sobą negatywne skutki, tj.szybki odpływ wód opadowych oraz powstawanie w miastach tzw. wysp ciepła, które zubożają miejski krajobraz i negatywnie wpływają na dostępność wody w  środowisku.

  Z tego względu bardzo ważną rolę w idei miast przyjaznych środowisku i ludziom odgrywają tereny zielone i ich umiejętne kształtowanie. Zieleń miejska to nie tylko park, ale także zieleńce, promenady, ogrody botaniczne i działkowe, kwietniki. Każdy z tych terenów w większym lub mniejszym stopniu wpływa na klimat miasta.

  W trakcie wykładu zostanie przedstawiona rola roślinności na terenach miejskich oraz jej wpływ na dobrostan mieszkańców. Ponadto zostaną zaprezentowane i scharakteryzowane różnorodne sposoby wprowadzania i kształtowania roślinności na obszarach miast, m. in. farmy miejskie, zielone dachy, parki kieszonkowe, ogrody wertykalne, balkony, nieużytki.

  Porozmawiamy jak stworzyć zieloną przestrzeń przyjazną dla ludzi, zwierząt i roślin.

 • Jabłko jabłku nierówne, odmianowy zawrót głowy

  Tytuł warsztatu: Jabłko jabłku nierówne, odmianowy zawrót głowy

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 35-45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Zmieniająca się moda, gusty i oczekiwania konsumentów powodują, że prace hodowlane mają charakter ciągły, a nowe odmiany powstają nie tylko w ośrodkach naukowych, ale również w prywatnych firmach hodowlanych. Pozyskiwanie nowych odmian realizowane jest poprzez: selekcję wśród przypadkowych siewek, krzyżowanie odmian, wynajdywanie mutacji. Selekcja przypadkowych siewek to najstarszy sposób otrzymywania odmian, dawniej polegał na wyszukiwaniu najciekawszych form wśród osobników dziko rosnących. Obecnie w tym kierunku prowadzi się celowe prace hodowlane, które na początku polegają na wysiewie nasion pozyskanych z owoców powstałych na drodze wolnego zapylenia. Następnie prowadzi się selekcję w poszukiwaniu najciekawszych egzemplarzy.

  Wprowadzanie nowych odmian do uprawy związane jest również ze zmianą gustów konsumentów. W tym względzie można zauważyć swego rodzaju modę, częściowo kształtowana przez samych producentów, którzy wprowadzając odmianę do sadu starali się następnie introdukować ją na rynek i przekonywać konsumenta do jej zakupu. Mimo iż znamy obecnie ponad 30 tys. odmian, znaczenie gospodarcze w uprawie ma tylko kilkanaście z nich.

 • Jak chronić rośliny przed agrofagami?

  Tytuł warsztatu:  Jak chronić rośliny przed agrofagami

  Forma zajęć: forma zdalna

  Czas trwania: 2 x 45 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Obecnie, głównym zadaniem ochrony roślin w Polsce i w Unii Europejskiej jest wdrażanie innowacyjnych i bezpiecznych metod ograniczania występowania agrofagów (chwastów, patogenów chorobotwórczych i szkodników) w uprawach. Jest to związane
  z uwarunkowaniami rozwoju rolnictwa zrównoważonego propagującego produkcję wysokiej jakości żywności w sposób odpowiedzialny społecznie, racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i ograniczenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Wskazane jest stosowanie różnych metod niechemicznych oraz integrowanie metod niechemicznych i chemicznych ochrony roślin w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

  Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych metod ochrony roślin przed agrofagami, ze szczególnym uwzględnieniem metod niechemicznych i systemu integrowanej ochrony roślin.

 • Rośliny cebulowe wokół nas

  Tytuł warsztatu: Rośliny cebulowe wokół nas

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Barwny świat roślin cebulowych, które rozkwitają w ogrodach już w lutym i sukcesywnie pojawiają się na rabatach do późnej jesieni. Zwiastuny wiosny: przebiśniegi, śnieżyce, krokusy. Skąd przybyły tulipany i czym była tulipanomania. Narcyz – symbol odrodzenia i nadziei. Lilie i dalie królowe lata. Zimowity – zapowiedź nadchodzącej zimy. Co kryją w sobie cebule?
  Jak uzyskać kwitnące tulipany, hiacynty i krokusy zimą. Czy są czarne tulipany?

 • Storczyki w domu i ogrodzie

  Tytuł warsztatu: Storczyki w domu i ogrodzie

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Storczyki doniczkowe to obecnie najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Do niedawna były dostępne tylko dla koneserów i niezwykle drogie. Jak trafiły do Europy z tropikalnych dżungli? Gdzie rozwijała się ich uprawa i kto uległ storczykomanii. Czym są geofity? Jak należy je uprawiać w mieszkaniu. Czy można mieć storczyki w ogrodzie. Polskie storczyki – czy je znamy? Jak storczyki tworzą nasiona? Skąd pochodzi i czym jest wanilia?

 • Róża - królowa kwiatów

  Tytuł warsztatu: Róża – królowa kwiatów

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Różę od zawsze uznawano za królową kwiatów. Aksamitne płatki i piękny zapach uczyniły z niej symbol miłości i nieprzemijającego piękna. Jak stworzono pierwszą różę wielkokwiatową? Bogactwo form i kształtów kwiatów: róże pnące, parkowe, miniaturowe, nostalgiczne, historyczne, angielskie. Jak uprawiać róże w ogrodzie? Do czego można wykorzystać kwiaty i owoce. Feeria kolorów i zapachów – czy są niebieskie róże?

 • Rośliny a mykotoksyny

  Tytuł warsztatu: Rośliny a mykotoksyny

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Prezentacja będzie obejmowała charakterystykę wybranych gatunków grzybów toksynotwórczych występujących na różnych organach roślin oraz wytwarzanych przez nie mykotoksyn szkodliwych dla ludzi i zwierząt. Uwzględnione zostaną także drogi rozwoju mykotoksykozy oraz czynniki wpływające na zanieczyszczenie roślin
  i produktów spożywczych mykotoksynami.

 • Owoce też chorują

  Tytuł warsztatu: Owoce też chorują

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30-40 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Owoce obfitują w wartości odżywcze i są ważnym elementem diety. Jednak, pomimo cennych właściwości narażone są na zakażenie przez grzyby chorobotwórcze, dla których również stanowią cenne źródło pokarmu. Podczas wykładu przedstawione zostaną najgroźniejsze choroby owoców oraz patogeny, które je powodują. Poznanie charakterystycznych objawów chorobowych i oznak etiologicznych pozwoli na samodzielnie diagnozowanie wybranych gatunków grzybów Micromycetes i prognozowanie zagrożenia chorobowego. 

 • Zagrożenie chorobowe roślin zielarskich

  Tytuł warsztatu: Zagrożenie chorobowe roślin zielarskich

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 35-45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Surowce zielarskie, jako jedne z najstarszych środków leczniczych, zawierają liczne substancje aktywne, wykazujące właściwości terapeutyczne. Na przestrzeni lat obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania zielarstwem i ziołolecznictwem. Surowce roślinne są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym
  i spożywczym. Zioła powinny charakteryzować się odpowiednią zawartością substancji biologicznie czynnych, tj. pierwotnych i wtórnych metabolitów, charakterystycznych tylko dla określonego gatunku roślin czy rodziny. Ponadto preparaty wykonane na bazie surowców naturalnych powinny odznaczać się dobrą jakością, tak aby po ich zastosowaniu uzyskać zamierzony efekt terapeutyczny. Dlatego też, zarówno świeże zioła, jak i  wysuszone surowce roślinne, wykorzystywane do produkcji leków, kosmetyków czy suplementów diety, powinny być wolne od mikroorganizmów chorobotwórczych. Jednakże pomimo zawartości wielu substancji o właściwościach przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, zioła zasiedlają m.in. wirusy, bakterie i grzyby. Agrofagi te porażają zarówno nadziemne jak i podziemne części roślin i powodują groźne choroby ziół we wszystkich rejonach ich uprawy na świecie. Niekiedy mogą być nawet przyczyną dyskwalifikacji surowca zielarskiego i dużych strat ekonomicznych. Wśród ogromnej bioróżnorodności agrofagów, za najgroźniejsze dla uprawy ziół uznaje się grzyby. Zarówno sapotroficzne jak i patogeniczne gatunki grzybów zanieczyszczają surowiec zielarski produktami własnej przemiany materii oraz powodują obniżenie zawartości substancji biologicznie czynnych, co wpływa bezpośrednio na jakość i ilość surowca roślinnego.

 • Na sześciu nogach, czyli owadów świat

  Tytuł warsztatu: Na sześciu nogach, czyli owadów świat

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna lub stacjonarna

  Krótki opis:

  Owady należą do zwierząt występujących na całej kuli ziemskiej. Najczęściej kojarzą nam się ze szkodnikami zjadającymi uprawiane rośliny lub uciążliwymi krwiopijcami. Mówiąc owad zazwyczaj przed oczyma staje nam natrętna mucha, komar czy groźny szerszeń. Już sama obecność owadów w naszym otoczeniu często wywołuje wstręt, niechęć i lęk, a czasem przyjmuje postać entomofobii. W naszym kręgu kulturowym już od dziecka słyszymy „bij, zabij robactwo”. Celem wykładu jest przedstawienie różnorodności owadziego świata oraz roli owadów w gospodarce i życiu człowieka.

 • Co gryzie owoc?

  Tytuł warsztatu: Co gryzie owoc?

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 31h

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  W prezentacji przedstawione są najczęściej spotykane w uprawach sadowniczych gatunki szkodników, które uszkadzają owoce. Spotkamy się z nimi zarówno będąc w sadzie monitorując rośliny ale również w naszym codziennym życiu jedząc owoce. A więc co gryzie owoc?

 • Życie w kolonii, czyli społeczeństwa jakich nie znamy

  Tytuł warsztatu: Życie w kolonii, czyli społeczeństwa jakich nie znamy

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 1h

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  U owadów społecznych organizacja pracy jest inna niż u ludzi. Królowa kontroluje robotnice i wpływa na zmianę ich zachowania ale ze względu na prosty układ nerwowy owadów, ograniczoną percepcję, zapamiętywanie i zdolność przetwarzania informacji, centralne sterowanie nie jest u owadów społecznych najważniejszą formą organizacji pracy kolonii.

  Życiem owadów społecznych kierują reguły prostych zachowań… Proste czynności powtarzane są wielokrotnie, każdy ze współdziałających osobników samodzielnie podejmuje decyzje, a rezultaty pracy poszczególnych osobników w kolonii uzupełniają się kształtując efekt końcowy. Owady w czasie codziennych czynności wykorzystują  informacje dostępne w najbliższym otoczeniu….i właśnie o tych i innych zagadnieniach usłyszycie Państwo w niniejszym wykładzie

   

 • Znaczenie drzew w środowisku zurbanizowanym

  Tytuł warsztatu: Znaczenie drzew w środowisku zurbanizowanym

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Drzewa w krajobrazie miasta pełnią wiele funkcji. Funkcja ozdobna, to ona wpłynęła na uprawę drzew w mieście. Kolejną jest regulacja temperatury w obszarze miasta. Drzewa ograniczają również prędkość wiatrów, przyczyniając się zimą do ograniczenia strat ciepła. Podnoszą wilgotności powietrza łagodząc suszę miejską, zarówno poprzez transpirację jak i okresowe zatrzymywanie wody w koronach, a także poprawiając wchłanianie wody opadowej przez glebę. Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Tłumią także miejski hałas – poprzez rozpraszanie i pochłanianie dźwięków. Drzewa są miejscem, w którym przebywają liczne zwierzęta. Drzewa ogrywają zatem ogromną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów miejskich.

 • Krzem w żywieniu roślin i diecie człowieka

  Tytuł warsztatu: Krzem w żywieniu roślin i diecie człowieka

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

  Krzem jest drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na kuli ziemskiej jednak wiedza o jego roli w życiu roślin i ludzi jest wciąż niewystarczająca. Wykład przybliży rolę krzemu w funkcjonowaniu roślin i ludzi z podkreśleniem zbawiennego wpływu tego pierwiastka w zakresie poprawy odporności na stres biotyczny i abiotyczny oraz groźne choroby cywilizacyjne. 

 • Nowoczesne sposoby uprawy roślin

  Tytuł warsztatu: Nowoczesne sposoby uprawy roślin

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W nowoczesnym ogrodnictwie rola podłoża sprowadzać się może tylko do podtrzymywania systemu korzeniowego natomiast dostarczanie roślinie wody i składników pokarmowych będzie odbywać się w całkowicie odrębny sposób. Nurtujące od dawna pytanie „czy lepiej uprawiać w glebie czy w podłożu?” może tracić na znaczeniu. Coraz częściej bowiem uprawia się rośliny bez tradycyjnego podłoża, które zastępowane jest wodą lub powietrzem. Słuchacze wykładu zapoznani zostaną z hydroponicznymi i aeroponicznymi systemami uprawy. Poznają nowe podłoża ogrodnicze, nowoczesne systemy uprawy a także możliwości tworzenia efektownych kompozycji roślinnych stosowanych w aranżacji wnętrz.

 • Skąd się biorą ludowe nazwy roślin

  Tytuł warsztatu: Skąd się biorą ludowe nazwy roślin

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Bardzo często podchodzimy do nazw roślin jako do rzeczy oczywistej nie analizując ich znaczenia i przyczyn powstania. Nazwy roślin nie biorą się z niczego, a odnoszą się np. do ich wyglądu, charakterystycznych cech (np. kształtu kwiatów, drżenia na wietrze), właściwości leczniczych itp. Powoduje to, że niektóre rośliny w różnych regionach Polski nie są nazywane tak samo. Analizując te nazwy można się dowiedzieć więcej o samych roślinach, ich właściwościach i wykorzystaniu. Poznanie znaczenia nazw powoduje, że same rośliny stają się nam bliższe, a zwykłe dotychczas nazwy zaczynają nieść głębszą treść.

 • Zioła o działaniu przeciwpasożytniczym

  Tytuł warsztatu: Zioła o działaniu przeciwpasożytniczym

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  Pasożyty wszechobecne w naszym życiu powodują ogromne spustoszenie w organizmie. Współczesna ziołolecznictwo czerpie doświadczenie z wiedzy poprzednich pokoleń, wprowadzając do terapii powszechnie dostępne, jednak zapomniane zioła o działaniu przeciwpasożytniczym. Jak zatem pozbyć się pasożytów z organizmu stosując zioła? Jakie zioła wybrać, czy są one bezpieczne? A może zwrócić uwagę na profilaktykę?

 • Zasady pielęgnacji drzew i krzewów w zieleni przydrożnej

  Tytuł warsztatu: Zasady pielęgnacji drzew i krzewów w zieleni przydrożnej

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: forma zdalna

  Krótki opis:

   

  Temat wykładu obejmuje krótkie wprowadzenie wyjaśniające znaczenie zieleni przyulicznej dla miasta i jego mieszkańców. Przedstawia różne rozwiązania, często nowatorskie, umożliwiające prawidłową pielęgnację drzewostanu miejskiego począwszy od prawidłowego przygotowania miejsca pod nasadzenia drzew i krzewów poprzez ich późniejszą pielęgnację polegającą na zabezpieczeniu stabilności drzew, ochrony przed nadmiernym zasoleniem, zastosowaniu skutecznego nawadniania w okresie bezpośrednio po posadzeniu i w czasie suszy oraz prawidłowym zabiegom formującym (cięcie gałęzi: pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne).

 • Najpiękniejsze ogrody Europy

  Tytuł warsztatu: Nowe technologie w architekturze krajobrazu

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W związku z powierzchniowym ograniczeniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, coraz częściej stosowaną alternatywą stają się nowe formy zieleni zintegrowanej z architekturą. Wertykalne systemy zieleni w projektowaniu architektonicznym stanowią w ostatnim czasie coraz ważniejsze elementy wielu nowoczesnych rozwiązań projektowych na świecie. W rozwijających się dużych metropoliach są nawet obowiązkiem wprowadzanym w celu rekompensaty utraty tradycyjnych (a więc związanych z gruntem) terenów aktywnych biologicznie, zmniejszenia odpływu wody deszczowej do kanalizacji, a więc taktowania jej jako ściek w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynków, traktując zieloną ścianę jako termoizolację. Pokrywanie zielenią ścian budynku ma potencjalne większe skutki dla środowiska niż pokrycie zielenią dachu, ponieważ powierzchnia ścian budynków jest zawsze większa niż obszar dachu, przez to w znaczniejszym stopniu wpływa na mikroklimat miasta, wreszcie w istotny sposób także na krajobraz w sensie wizualnym. Zieleń jest bowiem niezwykle ważnym i pełnoprawnym elementem kształtowania struktury zurbanizowanej. Wpływa zdecydowanie na poprawę efektywności klimatycznej miasta. Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną i postępującą urbanizację prognozuje się, że takie rozwiązania będą w przyszłości stosowane na szeroką skalę, szczególnie w środowisku miejskim.

   

 • Nowe technologie w architekturze krajobrazu

  Tytuł warsztatu: Nowe technologie w architekturze krajobrazu

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45 min.

  Lokalizacja: uczelnia

  Krótki opis:

  W związku z powierzchniowym ograniczeniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, coraz częściej stosowaną alternatywą stają się nowe formy zieleni zintegrowanej z architekturą. Wertykalne systemy zieleni w projektowaniu architektonicznym stanowią w ostatnim czasie coraz ważniejsze elementy wielu nowoczesnych rozwiązań projektowych na świecie. W rozwijających się dużych metropoliach są nawet obowiązkiem wprowadzanym w celu rekompensaty utraty tradycyjnych (a więc związanych z gruntem) terenów aktywnych biologicznie, zmniejszenia odpływu wody deszczowej do kanalizacji, a więc taktowania jej jako ściek w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynków, traktując zieloną ścianę jako termoizolację. Pokrywanie zielenią ścian budynku ma potencjalne większe skutki dla środowiska niż pokrycie zielenią dachu, ponieważ powierzchnia ścian budynków jest zawsze większa niż obszar dachu, przez to w znaczniejszym stopniu wpływa na mikroklimat miasta, wreszcie w istotny sposób także na krajobraz w sensie wizualnym. Zieleń jest bowiem niezwykle ważnym i pełnoprawnym elementem kształtowania struktury zurbanizowanej. Wpływa zdecydowanie na poprawę efektywności klimatycznej miasta. Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną i postępującą urbanizację prognozuje się, że takie rozwiązania będą w przyszłości stosowane na szeroką skalę, szczególnie w środowisku miejskim.

 • Znane i nieznane oblicza krzemu

  Tytuł: Znane i nieznane oblicza krzemu.

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Krótki opis:

  Krzem jest drugim po tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na kuli ziemskiej. Pomimo tak olbrzymiego rozpowszechnienia i wykorzystania w różnych dziedzinach naszego życia  (wyroby szkła, produkcja farb, lakierów, światłowodów) jego właściwości są wciąż mało znane. Szczególnie dotyczy to wykorzystania w uprawie roślin jako pierwiastka wzmacniającego odporność na choroby i szkodniki oraz różne rodzaje stresów. Zastosowanie krzemu nabiera ogromnego znaczenia w dobie wdrażania “zielonego ładu”.

 • Co oferują nam owoce?

  Tytuł: Co oferują nam owoce?

  Forma zajęć: prezentacja mulitimedialna

  Czas trwania: 45 min

  Krótki opis:

  Prezentacja ma na celu wyjaśnienie czym jest owoc z botanicznego oraz kulinarnego punktu widzenia. Zalety owoców zostaną przedstawione na podstawie różnych popularnych i mniej znanych gatunków roślin owocowych, dostępnych w Polsce. Na podstawie licznych przykładów uczniowie zostaną przekonani, że owoce są źródłem prozdrowotnych i odżywczych składników, których spożycie gwarantuje zdrowie i witalność. Dowiedzą się także jakie jest inne, niż kulinarne znaczenie roślin owocodajnych, np. w przemyśle kosmetycznym. Nierzadko, przez cały rok, stanowią ozdobę ogrodu ze względu na piękne kwiaty, owoce, przebarwiające się liście i sposób wzrostu.

 • Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

  Tytuł: Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Krótki opis:

  Rośliny ozdobne odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka. Od starożytnych czasów wzbogacają jego otoczenie, jako elementy ozdobny nie mogą być zastąpione niczym innym. Odznaczają się szczególnymi wartościami, wynikającymi z bogactwa form, gamy barw i kształtów. Najważniejszą rolę spełniają rośliny ozdobne w kształtowaniu terenów zieleni miejskiej, polepszając warunki klimatyczne i zdrowotne, dając możliwości kontaktu z naturą, w ich otoczeniu możemy znaleźć wytchnienie i odpocząć z dala od zgiełku miasta. W trakcie wykładu zostaną przedstawione znane i mniej znane rośliny ozdobne, które mają znaczenie dla człowieka.  

 • Kilerów trzech od chemicznej do biologicznej ochrony roślin

  Tytuł: Kilerów trzech od chemicznej do biologicznej ochrony roślin.

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 45

  Krótki opis:

  W okresie powojennym nastąpiła “era optymizmu” w chemicznej ochronie roślin. Po pewnym czasie zaobserwowano jednak negatywny wpływ tej sytuacji na środowisko. Po publikacji książki “Silent spring” w 1962 roku autorstwa Rachel Carlson pojawiły się liczne głosy wśród konsumentów i naukowców domagające się ograniczeniu chemicznej ochrony roślin. I od tamtej publikacji nastąpiła stopniowa zmiana i odejście od chemicznych pestycydów w kierunku wprowadzenia integrowanej a z czasem nawet ekologicznej ochrony roślin.

 • Permakultura- ogrodnictwo, filozofia, czy moda?

  Tytuł: Permakultura- ogrodnictwo, filozofia, czy moda?

  Forma zajęć: wykład

  Czas trwania: 30 min.

  Krótki opis:

  Troska o Ziemię, ludzi i dzielenie się tym co mamy w nadmiarze to główne założenia permakultury, czyli projektowania ogrodów w zgodzie z naturą. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się o początkach tego nurtu na świecie, zasadach tworzenia permakulturowych ogrodów, ich zaletach i wadach. Poznają „trzy siostry roślinne”, kolorowe mandale, ziołowe spirale i podwyższane grządki.  Uczestnicy dowiedzą się także czy prakulturę można tworzyć w mieście, na balkonach, tarasach, parapetach pogłębiając przy tym więzi z sąsiadami i zawierając nowe przyjaźnie. 

 • Zmysł węchu narzędziem pracy winiarza – warsztaty z rozpoznawania zapachów.

   

  Tytuł: Zmysł węchu narzędziem pracy winiarza – warsztaty z rozpoznawania zapachów.

  Forma zajęć: warsztaty

  Czas trwania: ok 1 godz.

  Krótki opis:

  W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu enologii i cydrownictwa, w tym historii, znaczeniu kulturowym i religijnym, uprawy oraz produkcji win i cydrów. Odpowiemy dlaczego enoturystyka oraz rzemieślnicza produkcja win i cydrów jest coraz popularniejszą profesją w naszym kraju i czy jest przyszłościową alternatywą dla rodzimych gospodarstw ogrodniczych. Opowiemy o roli zmysłu węchu i smak w pracy winiarza i cydrownika. Zajęcia będą miały również formę praktycznego warsztatu, podczas którego nauczymy się rozpoznawać zapachy z różnych grup aromatycznych. Poznamy zapachy świadczące o wyjątkowości, niepowtarzalności, błędach w trakcie produkcji  oraz o wadach win.