III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

Publikacje

Spośród prezentowanych prac Komitet Naukowy wybierze trzy najlepsze, których autorzy uzyskają możliwość bezpłatnego opublikowania swoich prac (po pozytywnych recenzjach wydawniczych) w wysoko punktowanych czasopismach z listy MEN (International Agrophysics, Foods, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences). Regulamin przyznawania nagród znajduje się w zakładce O Konferencji/Dokumenty.

W ramach rozpowszechniania wyników konferencji ze środków Ministra otrzymanych w ramach programi “Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych” dofinansowano publikację streszczeń konferencyjnych oraz dwóch nagrodzonych prac:

Konferencja Nauka o Zbożach – streszczenia plik pdf

Dofinansowane prace:

1. Dziedzic, K.; Kurek, S.; Podolska, G.; Drzymała-Czyż, S.; Mildner-Szkudlarz, S.; Sun, W.; Walkowiak, J. The Lipid-Soluble Bioactive Substances of Fagopyrum esculentum Varieties under Different Tillage and Nitrogen Fertilisation. Foods 2022, 11, 3801. https://doi.org/10.3390/foods11233801
2. Welc-Stanowska, R., Karp, S., Kurek, M., Miś, A., & Nawrocka, A. (2023). Effect of β-glucans on water redistribution and gluten structure in a model dough during the mixing process. International Agrophysics, 37(2), 151-158. https://doi.org/10.31545/intagr/158897