III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

Publikacje

Spośród prezentowanych prac Komitet Naukowy wybierze trzy najlepsze, których autorzy uzyskają możliwość bezpłatnego opublikowania swoich prac (po pozytywnych recenzjach wydawniczych) w wysoko punktowanych czasopismach z listy MEN (International Agrophysics, Foods, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences). Regulamin przyznawania nagród znajduje się w zakładce O Konferencji/Dokumenty.

Konferencja Nauka o Zbożach – streszczenia plik pdf