III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

dr inż. Piotr Zarzycki – przewodniczący

dr inż. Anna Wirkijowska – v-ce przewodnicząca

dr inż. Justyna Libera – sekretarz

mgr inż. Katarzyna Serewa – skarbnik

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL

dr inż. Jarosław Mazurkiewicz

dr Renata Welc

mgr inż. Dorota Teterycz

mgr inż. Paulina Łysakowska

mgr inż. Ada Krawęcka

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL – przewodnicząca

prof. dr hab. Dariusz Dziki

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

prof. dr hab. Grażyna Podolska

prof. dr hab. Iwona Konopka

prof. dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz 

dr hab. Krzysztof Buksa, prof. URK

dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr

dr hab. Agnieszka Nawrocka

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak

dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. UPL