III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL – przewodnicząca

prof. dr hab. Jan Michniewicz – członek honorowy 

prof. dr hab. Dariusz Dziki

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

prof. dr hab. Grażyna Podolska

prof. dr hab. Iwona Konopka

prof. dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz 

dr hab. Krzysztof Buksa, prof. URK

dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr

dr hab. Agnieszka Nawrocka

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak

dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. UPL

dr inż. Piotr Zarzycki – przewodniczący

dr inż. Anna Wirkijowska – v-ce przewodnicząca

dr inż. Justyna Libera – sekretarz

mgr inż. Katarzyna Serewa – skarbnik

dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL

dr inż. Jarosław Mazurkiewicz

dr Renata Welc

mgr inż. Dorota Teterycz

mgr inż. Paulina Łysakowska

mgr inż. Ada Krawęcka