III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

POPRZEDNIE EDYCJE

I Konferencja Naukowa Nauka o Zbożach

W dniach 6-7 października 2016 roku, w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce k/Murowanej Gośliny miało miejsce spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu związanych z nauką o zbożach w ramach ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka o zbożach – wczoraj, dziś i jutro”.

W Konferencji wzięło udział 41 naukowców z 10 ośrodków naukowych z całego kraju m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, IUNG-PIB w Puławach, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Celem konferencji było zarówno przedstawienie dorobku i potencjału poszczególnych ośrodków, jak i integracja środowisk zajmujących się nauką o zbożach.

Konferencja połączona była z Jubileuszem prof. dr hab. Wiktora Obuchowskiego 

II Konferencja Naukowa Nauka o Zbożach

W dniach 26-27 września 2019 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się II Konferencja Naukowa Nauka o Zbożach, tym razem pod tytułem “Nowa jakość dla świadomego Konsumenta”, gdzie w gronie specjalistów oraz przedstawicieli świata biznesu prowadzono liczne dyskusje nie tylko o jakości i postępach w uprawie, ale także o składnikach prozdrowotnych czy nowych trendach w produkcji żywności na bazie zbóż.

Konferencja połączona była z Jubileuszem prof. dr hab. Jana Michniewicza i stanowiła dla całego środowiska wspaniałą okazję, aby godnie uczcić Jubilata składając mu serdeczne życzenia, gratulacje i podarunki.

Organizatorem dotychczasowych dwóch edycji Konferencji z cyklu „Nauka o Zbożach” był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Obecnie organizację III edycji Konferencji powierzono Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie. Jest to duże wyróżnienie i uznanie dla środowiska lubelskich naukowców. Badania dotyczące tematyki zbożowej prowadzone są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przez pracowników wielu Wydziałów m.in. Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

W ramach aktualnej III Konferencji Naukowej „Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy”, mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli z wielu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce, w tym studentów i doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli środowiska biznesowego. Inicjatywa będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy na temat uprawy i przetwórstwa zbóż oraz znaczenia produktów zbożowych w diecie współczesnego człowieka i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.