III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

Kontakt z biurem Konferencji:

Dodatkowe informacje oraz kontakt z organizatorkami możliwy jest pod numerem telefonu oraz adresem e-mail:

Sekretariat Konferencji: +48 81 4623316 (dr inż. Justyna Libera)

lub

Tel. +48 81 4623314-17

e-mail:

Redaktor strony konferencji dr inż. Piotr Zarzycki ()