III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

 • O konferencji

  Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi rolnictwa w Polsce i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej kraju. Produkty zbożowe stanowią podstawę dobrze zbilansowanej diety współczesnego człowieka. Są doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, w tym przede wszystkim skrobi, ale też błonnika pokarmowego, białka, witamin, elementów mineralnych oraz związków biologicznie aktywnych, o ukierunkowanym korzystnym oddziaływaniu na organizm.

  Dużym wyzwaniem, stojącym przed światem współczesnej nauki są badania nad opracowaniem nowych linii hodowlanych i odmian zbóż spełniających oczekiwania zarówno rolników, jak też przetwórców i konsumentów. Oczekiwania te często są sprzeczne i nawzajem się wykluczają. Współcześnie uprawiane zboża, powinny być odporne na choroby i przemarzanie, dobrze plonować, a ich ziarno powinno cechować się wysoką wartością technologiczną, odpowiednią wartością odżywczą i jednocześnie posiadać jak najwyższy potencjał prozdrowotny. Ważnym aspektem badań jest poszukiwanie nowych metod magazynowania i przetwarzania zbóż, które będą gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne produktów zbożowych oraz ich wysoką jakość sensoryczną i żywieniową. Rozwój chorób cywilizacyjnych wymusza na środowisku naukowym prowadzenie badań nad opracowywaniem zbożowych produktów funkcjonalnych, wzbogaconych w wybrane składniki odżywcze i związki bioaktywne lub wyrobów, pozbawionych konkretnych składników obecnych w ziarnie zbóż np.: glutenu. Wymienione zagadnienia, bardzo istotne z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego będą przedmiotem planowanej konferencji.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Naukowej z cyklu Nauka o Zbożach. Tegoroczna Konferencja zatytułowana: „Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy” odbędzie się 22-23 września 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Inicjatywa będzie również doskonałą okazją aby wskazać nowe kierunki badań, uwzględniające oczekiwania i potrzeby współczesnego konsumenta. Chcemy również, aby wydarzenie to służyło nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy pracownikami różnych jednostek akademickich i naukowych w Polsce oraz przedstawicielami środowiska biznesowego.

  Honorowy Patronat na Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Konferencja odbędzie się w dniach od 22.09.2022 do 23.09.2022 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Tematyka konferencji

  • Doskonalenie rodów zbóż 
  • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zbożowych
  • Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych
  • Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. żywność bezglutenowa, zbożowa żywność funkcjonalna
  • Produkty zbożowe w żywieniu człowieka
  • Zbożowe produkty ekologiczne
  • Badania aplikacyjne z zakresu uprawy i technologii zbóż
  • Bezpieczeństwo zdrowotne zbóż i produktów zbożowych

  W przypadku dużej ilości zgłoszeń wyodrębnione zostaną trzy sekcje

  • Uprawa i doskonalenie rodów zbóż
  • Technologia przetwórstwa
  • Wartość żywieniowa i bezpieczeństwo zdrowotne zbóż oraz produktów zbożowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM “Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”

Nazwa zadania:
Konferencja Naukowa “Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy”

DOFINANSOWANIE
85 800 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
121 530 zł

 

Opłaty za uczestnictwo

Opłata wynosi 1000 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie w tym dwa obiady i uroczysta kolacja.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych wycieczka fakultatywna (zwiedzanie winnicy w Kazimierzu Dolnym, połączone z degustacją wina).  Koszty związane z wycieczką zostaną opłacone przez sponsorów. 

 

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów w hotelach zlokalizowanych w pobliżu miejsca obrad – szczegóły zostaną podane na stronie internetowej konferencji oraz w komunikacie nr 2

Opłatę należy kierować na konto

Bank PKO SA  nr  rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie

Akademicka 13

20-950 Lublin

 

Tytuł wpłaty: „NOZ- Nauka o Zbożach, Imię i Nazwisko”

Prosimy nie łączyć wpłat za kilku uczestników w jeden przelew zbiorczy

Prosimy o wpisywanie w tytule Imienia i Nazwiska osób uczestniczących w konferencji (jeżeli wpłaty dokonuje inna osoba)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty

Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej do 24.06.2022 r. (aktualizacja)

Komunikat nr 2: 30.06.2022 r.

Nadsyłanie streszczeń do 31.07.2022 r.

III Konferencja “Nauka o Zbożach” odbędzie się na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skromna 8

20-704 Lublin

Organizatorzy przypominają, że opłata za zakwaterowanie nie jest wliczona w cenę opłaty za uczestnictwo.

Proponujemy zakwaterowanie w jednym z niżej podanych hoteli. Hotele te usytuowane są w niedalekiej odległości od miejsca obrad.

1. Agit Hotel Congress&Spa

Wojciechowska 29, 20-704 Lublin

Telefon: 721 103 300

Odległość od miejsca obrad 1000 m

Pokoje 1/2 os. -190/270zł*

Hasło: KONFERENCJA O ZBOŻACH

 

2.Hotel Restauracja Focus

Aleja Kraśnicka 80, 20-718 Lublin

Telefon: 515053634 lub 81 527 00 44

Odległość od miejsca obrad 1200 m

Pokoje 1/2 os. -180/230zł*

Hasło: FOCUS

 

3.Hotel Etiuda

Szerokie 123, 20-050 Lublin

Telefon: 81 718 70 00

Odległość od miejsca obrad 2500 m

Dojazd MPK nr 3,33,79**

Pokoje 1/2 os. -200/240zł*

 

*podane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą się nieznacznie różnić w zależności od standardu

** aktualny rozkład komunikacji miejskiej dostępny na stronie https://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady

 

 

Podczas Konferencji będą Państwo mieli możliwość prezentacji wyników w dwóch formach: referat lub e-poster.

Referat: czas do Państwa dyspozycji to 15 minut (obejmuje wystąpienie ustne i dyskusje). Prosimy o przygotowanie wystąpienia ustnego i dostarczenie, w postaci prezentacji multimedialnej, na nośniku lub poprzez e-mail () nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem obrad.

e-poster: czas do Państwa dyspozycji to 5 minut (obejmuje wystąpienie ustne, nie przewidujemy dyskusji po e-posterach). Prosimy o przygotowanie wystąpienia (ok. 6-7 slajdów), w postaci prezentacji multimedialnej i dostarczenie na nośniku lub poprzez e-mail () nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem obrad.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń

 • Program konferencji wersja skrócona

  Ramowy program konferencji

  Dzień 1

  8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8)

  9:00 – 9:20 – Przywitanie uczestników i uroczyste otwarcie konferencji (Aula A, Skromna 8)

  9:20 – 10:50 – Inauguracyjne wykłady plenarne

  • 9:20-9:50 – Leszek Rachoń
  • 9:50-10:20 – Grażyna Cacak-Pietrzak
  • 10:20-10:50 – Sylwia Mildner-Szkudlarz

  10:50 – 11:10 – Przerwa kawowa

  11:10 – 11:30 – Prezentacja sponsorów strategicznych

  11:30 – 13:45 – Sesja referatowa I (ul. Skromna 8, budynek UP Lublin, Aula A)

  • 11:30 – 11:45 – Prace badawczo-rozwojowe firmy PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o.
  • 11:45 – 12:00 – Prace badawczo-rozwojowe Wytwórni Makaronu Domowego Pol-Mak S.A.
  • 12:00 – 12:15 – Aldona Sobota
  • 12:15 – 12:30 – Agnieszka Makowska
  • 12:30 – 12:45 – Krzysztof Dziedzic
  • 12:45 – 13:00 – Sylwia Stępniewska
  • 13:00 – 13:15 – Marta Parszewska
  • 13:15 – 13:30 – Agata Marzec
  • 13:30 – 13:45 – Justyna Libera 

  13:45 – 15:45 – Przerwa obiadowa – Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

  15:45 – 17:40 – Sesja referatowa II (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  • 15:45 – 16:00 – Maria Różańska
  • 16:00 – 16:15 – Alicja Sułek
  • 16:15 – 16:30 – Edyta Aleksandrowicz
  • 16:30 – 16:45 – Jerzy Grabiński
  • 16:45 – 17:00 – Danuta Leszczyńska
  • 17:00 – 17:10 – Paulina Łysakowska
  • 17:10 – 17:20 – Monika Barbara Pytka
  • 17:20 – 17:30 – Anna Wirkijowska
  • 17:30 – 17:40 – Piotr Zarzycki

  20:00 – 2:00 – Uroczysta kolacja – Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

  Dzień 2

   9:00 – 10:00 – Sesja e-posterowa I (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  • Grażyna Cacak-Pietrzak
  • Bogusława Jaśkiewicz
  • Anna Czubaszek
  • Urszula Pankiewicz
  • Dariusz Dziki
  • Urszula Gawlik-Dziki
  • Anna Diowksz
  • Anna Szafrańska
  • Karolina Jachimowicz
  • Agnieszka Nawrocka
  • Renata Welc

  10:00 – 10:15Przerwa kawowa

  10:15 – 11:15 – Sesja e-posterowa II (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  • Maciej Marczewski 
  • Leszek Rachoń
  • Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
  • Krzysztof Buksa
  • Agnieszka Sagan
  • Przemysław Kowalczewski
  • Zuzanna Posadzka
  • Joanna Kaszuba
  • Karolina Wójciak
  • Dariusz M. Stasiak
  • Danuta Leszczyńska
  • Tadeusz Oleksiak

  11:15 – 12:00Przerwa kawowa / Obrady Komitetów (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8)

  12:00 – 12:30Podsumowanie Konferencji (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  13:00 – 14:00 – Obiad Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

  14:30 – Wycieczka fakultatywna– wycieczka do winnicy „Kazimierskie Wzgórza” (Kazimierz Dolny) połączona z degustacją wina i produktów regionalnych – planowany powrót ok godz. 21:00

  Program konferencji – wersja skrócona plik pdf

 • Program konferencji wersja pełna

  Ramowy program konferencji

  Dzień 1

  8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8)

  9:00 – 9:20 – Przywitanie uczestników i uroczyste otwarcie konferencji (Aula A, Skromna 8)

  9:20 – 10:50 – Inauguracyjne wykłady plenarne

  • 9:20-9:50 – Leszek Rachoń – Pszenice oplewione źródłem bioróżnorodności biologicznej i zrównoważonej produkcji żywności
  • 9:50-10:20 – Grażyna Cacak-Pietrzak – Trendy w produkcji pieczywa – technologia odroczonego wypieku
  • 10:20-10:50 – Sylwia Mildner-Szkudlarz – Powstawanie produktów zaawansowanej glikacji białek w procesach termicznego przetwarzania żywności

  10:50 – 11:10 – Przerwa kawowa

  11:10 – 11:30 – Prezentacja sponsorów strategicznych

  11:30 – 13:45 – Sesja referatowa I (ul. Skromna 8, budynek UP Lublin, Aula A)

  Przewodniczący sesji: dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak, dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr

  • 11:30 – 11:45 – Prace badawczo-rozwojowe firmy PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. – Prace B+R nad stworzeniem wysokiej jakości ekstrudowanej żywności funkcjonalnej w oparciu o innowacyjny proces technologiczny zapewniający zwiększoną wartość odżywczą uzyskiwanych wyrobów
  • 11:45 – 12:00 – Prace badawczo-rozwojowe Wytwórni Makaronu Domowego Pol-Mak S.A. – Wpływ współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi na opracowanie unikalnych rozwiązań produktowych w kategorii makaronów tradycyjnych i funkcjonalnych.
  • 12:00 – 12:15 – Aldona Sobota – Makarony o niskim indeksie glikemicznym z dodatkiem mąki łubinowej i β-glukanów
  • 12:15 – 12:30 – Agnieszka Makowska – Wpływ procesów technologicznych na zawartość błonnika pokarmowego i jego frakcji w ziarnie pszenżyta i produktach pszenżytnich
  • 12:30 – 12:45 – Krzysztof Dziedzic – Profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość fitosteroli, tokoferoli i skwalenu w ziarniaku Fagopyrum tataricum w zależności od stopnia rozdrobnienia
  • 12:45 – 13:00 – Sylwia Stępniewska – Wartość odżywcza ziarna wybranych odmian żyta
  • 13:00 – 13:15 – Marta Parszewska – Wpływ dodatku mączki z topinamburu na wybrane cechy fizyczne pieczywa pszennego
  • 13:15 – 13:30 – Agata Marzec – Wpływ substancji słodzących i błonników na właściwości reologiczne ciasta, strukturę i teksturę herbatników
  • 13:30 – 13:45 – Justyna Libera – Wykorzystanie soczewicy w technologii wysokobiałkowych ciastek przeznaczonych dla osób aktywnych fizycznie

  13:45 – 15:45 – Przerwa obiadowa – Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

  15:45 – 17:40 – Sesja referatowa II (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  Przewodniczący sesji: dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. dr hab. Dariusz Dziki

  • 15:45 – 16:00 – Maria Różańska – Wpływ zastosowania mąk bezglutenowych o zróżnicowanym profilu związków fenolowych na tworzenie produktów reakcji Maillarda w pieczywie bezglutenowym
  • 16:00 – 16:15 – Alicja Sułek – Wpływ odmiany i poziomu nawożenia azotem na zawartość związków antyżywieniowych w ziarnie żyta
  • 16:15 – 16:30 – Edyta Aleksandrowicz – Wartość technologiczna odmian pszenicy ozimej z badań Ecofe
  • 16:30 – 16:45 – Jerzy Grabiński – Wykorzystanie hydrożelu potasowego w uprawie pszenicy
  • 16:45 – 17:00 – Danuta Leszczyńska – Przydatność wybranych odmian owsa dla celów browarniczych
  • 17:00 – 17:10 – Paulina Łysakowska – Wpływ dodatku soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) na właściwości fizyczne i cechy jakościowe pieczywa pszennego
  • 17:10 – 17:20 –Monika Barbara Pytka – Zakwasy piekarskie jako źródło bakterii z rodziny lactobacillaceae o antagonistycznych właściwościach przeciwgrzybowych
  • 17:20 – 17:30 – Anna Wirkijowska – Wpływ dodatku wytłoków lnianych na jakość i wartość odżywczą wyrobów ciastkarskich
  • 17:30 – 17:40 – Piotr Zarzycki – Ocena jakości pieczywa pszennego z udziałem produktów ubocznych przerobu pomidorów i papryki

  20:00 – 2:00 – Uroczysta kolacja – Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

   

  Dzień 2

  9:00 – 10:00 – Sesja e-posterowa I (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz, dr hab. Krzysztof Buksa, prof. URK

  • Grażyna Cacak-Pietrzak – Wykorzystanie suszu z kwiatów mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale H. Wigg.) jako dodatku funkcjonalnego do pieczywa pszennego
  • Bogusława Jaśkiewicz – Zawartość alkilorezorcynoli w ziarnie pszenżyta ozimego w zależności od nawożenia azotem i sposobu uprawy roli
  • Anna Czubaszek – Zmiany wartości wypiekowej mąki żytniej pod wpływem dodatku słodu z nasion konopi (Cannabis sativa L.)
  • Urszula Pankiewicz – Ocena jakości chleba wyprodukowanego metodą bezpośrednią z dodatkiem drożdży wzbogaconych w cynk za pomocą pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF)
  • Dariusz Dziki – Słone ciastka kruche wzbogacone mąką ze skiełkowanego ziarna pszenicy
  • Urszula Gawlik-Dziki – Preparat błonnikowy wytworzony z łuski i otrąb owsianych: właściwości i możliwości wykorzystania
  • Anna Diowksz – Ocena mikrobiologiczna półproduktów piekarskich pakowanych w modyfikowanej atmosferze
  • Anna Szafrańska – Monitoring jakości ziarna pszenicy w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości przetworów zbożowych
  • Karolina Jachimowicz – Mleczne kanapki jako źródło składników mineralnych i metali toksycznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym
  • Agnieszka Nawrocka – Określenie zmian w strukturze sieci glutenowej oraz właściwości antyoksydacyjnych po suplementacji pochodnymi kwasu hydroksycynamonowego
  • Renata Welc – Wpływ kwasów fenolowych na strukturę i organizację molekularną gliadyn – badania z wykorzystaniem technik spektroskopowych

  10:00 – 10:15Przerwa kawowa

  10:15 – 11:15 – Sesja e-posterowa II (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr hab. Aldona Sobota, prof. UPL

  • Maciej Marczewski – prezentacja KWS Lochow Polska Sp z o.o.
  • Leszek Rachoń – Plonowanie krajowych i zagranicznych odmian pszenic makaronowych
  • Anna Kiełtyka-Dadasiewicz – Ocena barwy ziaren i pełnoziarnistej mąki kilkudziesięciu odmian pszenicy makaronowej uprawianej w warunkach Lubelszczyzny
  • Krzysztof Buksa – Wpływ oczyszczania ziarna i warunków procesu technologicznego na zawartość zanieczyszczeń w kawach zbożowych na bazie ryżu
  • Agnieszka Sagan – Wpływ dodatku wytłoków z rokitnika zwyczajnego i jagody kamczackiej na ogólną zawartość polifenoli w wyrobach piekarniczych
  • Przemysław Kowalczewski – Chleb bezglutenowy z mączką ze świerszczy – właściwości mechaniczne i molekularna dynamika wody w cieście i gotowym produkcie
  • Zuzanna Posadzka – Wpływ udziału przecieru z kiszonych warzyw korzeniowych na proces fermentacji ciasta i jakość chleba na zakwasie z mąki pełnoziarnistej z ziarna żyta „krzyca” (Secale montanum Guss.)
  • Joanna Kaszuba – Ocena jakości chleba bezglutenowego o obniżonej zawartości węglowodanów
  • Karolina Wójciak – Wpływ dodatku nasion gryki na jakość pasztetu mięsnego
  • Dariusz M. Stasiak – Trendy wykorzystania produktów zbożowych w przetwórstwie mięsa
  • Danuta Leszczyńska – Produkcyjność i jakość ziarna innowacyjnych mieszanek i czystych siewów zbóż w badaniach ekologicznych
  • Tadeusz Oleksiak – Rynek nasion zbóż w Polsce – pszenice jakościowe

  11:15 – 12:00Przerwa kawowa / Obrady Komitetów (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8)

  12:00 – 12:30Podsumowanie Konferencji (budynek UP Lublin, ul. Skromna 8, Aula A)

  13:00 – 14:00 – Obiad Hotel Agit (ul. Wojciechowska 29, Lublin)

  14:30 – Wycieczka fakultatywna– wycieczka do winnicy „Kazimierskie Wzgórza” (Kazimierz Dolny) połączona z degustacją wina i produktów regionalnych – planowany powrót ok godz. 21:00

  Program konferencji wersja pełna plik pdf

Organizatorem konferencji jest:

Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

       

Współorganizatorzy:

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności

                                     

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

oraz

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Waldemar Gustaw

oraz