III Konferencja naukowa

Nauka o Zbożach

Lublin 2022

 • O konferencji

  Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi rolnictwa w Polsce i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej kraju. Produkty zbożowe stanowią podstawę dobrze zbilansowanej diety współczesnego człowieka. Są doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, w tym przede wszystkim skrobi, ale też błonnika pokarmowego, białka, witamin, elementów mineralnych oraz związków biologicznie aktywnych, o ukierunkowanym korzystnym oddziaływaniu na organizm.

  Dużym wyzwaniem, stojącym przed światem współczesnej nauki są badania nad opracowaniem nowych linii hodowlanych i odmian zbóż spełniających oczekiwania zarówno rolników, jak też przetwórców i konsumentów. Oczekiwania te często są sprzeczne i nawzajem się wykluczają. Współcześnie uprawiane zboża, powinny być odporne na choroby i przemarzanie, dobrze plonować, a ich ziarno powinno cechować się wysoką wartością technologiczną, odpowiednią wartością odżywczą i jednocześnie posiadać jak najwyższy potencjał prozdrowotny. Ważnym aspektem badań jest poszukiwanie nowych metod magazynowania i przetwarzania zbóż, które będą gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne produktów zbożowych oraz ich wysoką jakość sensoryczną i żywieniową. Rozwój chorób cywilizacyjnych wymusza na środowisku naukowym prowadzenie badań nad opracowywaniem zbożowych produktów funkcjonalnych, wzbogaconych w wybrane składniki odżywcze i związki bioaktywne lub wyrobów, pozbawionych konkretnych składników obecnych w ziarnie zbóż np.: glutenu. Wymienione zagadnienia, bardzo istotne z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego będą przedmiotem planowanej konferencji.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Naukowej z cyklu Nauka o Zbożach. Tegoroczna Konferencja zatytułowana: „Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy” odbędzie się 22-23 września 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Inicjatywa będzie również doskonałą okazją aby wskazać nowe kierunki badań, uwzględniające oczekiwania i potrzeby współczesnego konsumenta. Chcemy również, aby wydarzenie to służyło nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy pracownikami różnych jednostek akademickich i naukowych w Polsce oraz przedstawicielami środowiska biznesowego.

  Honorowy Patronat na Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Konferencja odbędzie się w dniach od 22.09.2022 do 23.09.2022 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Tematyka konferencji

  • Doskonalenie rodów zbóż 
  • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zbożowych
  • Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych
  • Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. żywność bezglutenowa, zbożowa żywność funkcjonalna
  • Produkty zbożowe w żywieniu człowieka
  • Zbożowe produkty ekologiczne
  • Badania aplikacyjne z zakresu uprawy i technologii zbóż
  • Bezpieczeństwo zdrowotne zbóż i produktów zbożowych

  W przypadku dużej ilości zgłoszeń wyodrębnione zostaną trzy sekcje

  • Uprawa i doskonalenie rodów zbóż
  • Technologia przetwórstwa
  • Wartość żywieniowa i bezpieczeństwo zdrowotne zbóż oraz produktów zbożowych

Opłaty za uczestnictwo

Opłata wynosi 1000 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie w tym dwa obiady i uroczysta kolacja.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych wycieczka fakultatywna (zwiedzanie winnicy w Kazimierzu Dolnym, połączone z degustacją wina). Koszt wycieczki 100 zł należy doliczyć do opłaty i wnieść łącznie.

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Organizatorzy zapewniają możliwość rezerwacji noclegów w hotelach zlokalizowanych w pobliżu miejsca obrad – szczegóły zostaną podane na stronie internetowej konferencji oraz w komunikacie nr 2

Opłatę należy kierować na konto

Bank PKO SA  nr  rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie

Akademicka 13

20-950 Lublin

 

Tytuł wpłaty: „NOZ- Nauka o Zbożach, Imię i Nazwisko”

Prosimy nie łączyć wpłat za kilku uczestników w jeden przelew zbiorczy

Prosimy o wpisywanie w tytule Imienia i Nazwiska osób uczestniczących w konferencji (jeżeli wpłaty dokonuje inna osoba)

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty

Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej do 24.06.2022 r. (aktualizacja)

Komunikat nr 2: 30.06.2022 r.

Nadsyłanie streszczeń do 31.07.2022 r.

III Konferencja “Nauka o Zbożach” odbędzie się na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skromna 8

20-704 Lublin

Organizatorzy przypominają, że opłata za zakwaterowanie nie jest wliczona w cenę opłaty za uczestnictwo.

Proponujemy zakwaterowanie w jednym z niżej podanych hoteli. Hotele te usytuowane są w niedalekiej odległości od miejsca obrad.

1. Agit Hotel Congress&Spa

Wojciechowska 29, 20-704 Lublin

Telefon: 721 103 300

Odległość od miejsca obrad 1000 m

Pokoje 1/2 os. -190/270zł*

Hasło: KONFERENCJA O ZBOŻACH

 

2.Hotel Restauracja Focus

Aleja Kraśnicka 80, 20-718 Lublin

Telefon: 515053634 lub 81 527 00 44

Odległość od miejsca obrad 1200 m

Pokoje 1/2 os. -180/230zł*

Hasło: FOCUS

 

3.Hotel Etiuda

Szerokie 123, 20-050 Lublin

Telefon: 81 718 70 00

Odległość od miejsca obrad 2500 m

Dojazd MPK nr 3,33,79**

Pokoje 1/2 os. -200/240zł*

 

*podane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą się nieznacznie różnić w zależności od standardu

** aktualny rozkład komunikacji miejskiej dostępny na stronie https://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady

 

 

Podczas Konferencji będą Państwo mieli możliwość prezentacji wyników w dwóch formach: referat lub e-poster.

Referat: czas do Państwa dyspozycji to 15 minut (obejmuje wystąpienie ustne i dyskusje). Prosimy o przygotowanie wystąpienia ustnego i dostarczenie, w postaci prezentacji multimedialnej, na nośniku lub poprzez e-mail (kontakt.noz@up.lublin.pl) nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem obrad.

e-poster: czas do Państwa dyspozycji to 5 minut (obejmuje wystąpienie ustne, nie przewidujemy dyskusji po e-posterach). Prosimy o przygotowanie wystąpienia (ok. 6-7 slajdów), w postaci prezentacji multimedialnej i dostarczenie na nośniku lub poprzez e-mail (kontakt.noz@up.lublin.pl) nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem obrad.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń

Organizatorem konferencji jest:

Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

       

Współorganizatorzy:

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Komitet Bezpieczeństwa Żywności Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności

                                     

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

oraz

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Waldemar Gustaw