Staże naukowe

Zarządzenie 38/2019 z dnia 24.07.2019 w sprawie zasad odbywania stażu naukowego w ramach współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z innymi uczelniami lub podmiotami prowadzącymi działalność naukową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Zobacz
WNIOSEK O SKIEROWANIE NA STAŻ NAUKOWY
Zobacz
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STAŻ NAUKOWY
Zobacz
SPRAWOZDANIE Z ODBYCIA STAŻU NAUKOWEGO
Zobacz

PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY DO UP:

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO URLOPU NAUKOWEGO W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ
Zobacz
WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO URLOPU NAUKOWEGO W CELU UCZESTNICTWA WE WSPÓLNYCH BADANIACH NAUKOWYCH PROWADZONYCH Z CENTRUM ŁUKASIEWICZ LUB INSTYTUTEM SIECI ŁUKASIEWICZ
Zobacz
WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO URLOPU NAUKOWEGO NAUCZYCIELOWI AKADEMICKIEMU PRZYGOTOWUJĄCEMU ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ
Zobacz
WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO URLOPU W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZAGRANICZNYM
Zobacz