Centrum Nauki

Kontakt

 

Kierownik Działu Nauki

mgr Izabela Czaja-Banasiak
tel. 81-445-69-68
e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego

mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 81-445-68-71
e-mail: joanna.smolinska@up.lublin.pl

mgr Monika Nadolna, referent, tel. 81-445-68-71
e-mail: monika.nadolna@up.lublin.pl
(umowa o pracę na zastępstwo)

mgr Anna Smyk, specjalista, tel. 81-445-68-71
e-mail: anna.smyk@up.lublin.pl
(zwolnienie lekarskie)

Biuro Projektów i Funduszy

lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81-445-65-99
e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz, specjalista, tel. 81-445-69-07
e-mail: agnieszka.chilkiewicz@up.lublin.pl

mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, specjalista, tel. 81-445-69-70
e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl

mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81-445-66-78
e-mail: aleksandra.jezierska@up.lublin.pl

mgr Anna Krawczyk, specjalista, tel. 81-445-66-61
e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl

mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81-445-66-78
e-mail: katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl
(zwolnienie lekarskie)

mgr inż. Eliza Samborska, specjalista, tel. 81-445-69-70
e-mail: eliza.samborska@up.lublin.pl

mgr Justyna Strzałkowska, specjalista, tel. 81-445-68-67
e-mail: justyna.strzalkowska@up.lublin.pl

mgr Katarzyna Karwat, specjalista, tel. 81-445-66-78
e-mail: katarzyna.karwat@up.lublin.pl
(umowa o pracę na zastępstwo)