Dział Nauki

Wprowadź tekst…

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego

mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 81-445-68-71
e-mail:

mgr Monika Nadolna, referent, tel. 81-445-68-71
e-mail:
(umowa o pracę na zastępstwo)

mgr Anna Smyk, specjalista, tel. 81-445-68-71
e-mail:
(zwolnienie lekarskie)

Biuro Projektów i Funduszy

lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81-445-65-99
e-mail:

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz, specjalista, tel. 81-445-69-07
e-mail:

mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, specjalista, tel. 81-445-69-70
e-mail:

mgr inż. Aleksandra Jezierska, starszy specjalista, tel. 81-445-66-78
e-mail:

mgr Katarzyna Karwat, specjalista, tel. 81-445-66-78
e-mail:

mgr Anna Krawczyk, specjalista, tel. 81-445-66-61
e-mail:

mgr inż. Eliza Samborska, specjalista, tel. 81-445-69-70
e-mail:

mgr Justyna Strzałkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-68-67
e-mail:

mgr Katarzyna Woźniak, specjalista, tel. 81-445-68-67
e-mail: