E-czasopisma

Czasopisma A-Z lista czasopism dostępnych w sieci uczelnianej oraz z komputerów prywatnych dla studentów, doktoranów i pracowników UP. 

Przy tytułach czasopism znajdują się linki do pełnotekstowych baz danych lub katalogu BG UP. Informujemy, że posiadamy różny dostęp do numerów archiwalnych i bieżących.

Lista czasopism elektronicznych w otwartym dostępie, wykorzystywanych przez użytkowników naszej Biblioteki

Acta Agrobotanica 
Acta Agrophysica /monografie
Acta Agrophysica /półrocznik
Acta Biochimica Polonica  
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 
Acta Bioengineering and Biomechanics
Acta Ichthyologica et Piscatoria 
Acta Mycologica 
Acta Neurobiologiae Experimentalis  
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
Acta Scientiarum Polonorum – seria Administratio Locorum 
Acta Scientiarum Polonorum – seria Agricultura 
Acta Scientiarum Polonorum – seria Architectura
Acta Scientiarum Polonorum – seria Biotechnologia
Acta Scientiarum Polonorum – seria Formatio Circumiectus
Acta Scientiarum Polonorum – seria Hortorum Cultus
Acta Scientiarum Polonorum – seria Medicina Veterinaria   
Acta Scientiarum Polonorum – seria Oeconomia
Acta Scientiarum Polonorum – seria Piscaria
Acta Scientiarum Polonorum – seria Technica Agraria
Acta Scientiarum Polonorum – seria Technologia Alimentaria
Acta Scientiarum Polonorum – seria Zootechnica  
Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Agricultural Engineering (Inżynieria Rolnicza)
Alergia
Alergologia i Immunologia Współczesna
Alergoprofil
Animal Science Papers and Reports
Agronomy Science (Annales UMCS Sect. E. Agricultura)
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica)
Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura 
Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria
Annals of Agriculture and Environmental Medicine (AAEM)
Annals of Animal Science  
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Series:  Agriculture 
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Series : Animal Science  
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,Series: Forestry and Wood Technology  
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ser.: Horticulture and Landscape Architecture
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Series: Land Reclamation 
Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology  
Architecturae et Artibus
Archives of Environmental Protection
Bio-Algorithms and Med-Systems
Biopersity Research and Conservation 
Biological Letters 
BioTechnologia
Biuletyn IHAR 
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
 
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 
Journal of Veterinary Research (Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy)
Communications in Biometry and Crop Science 
Czasopismo Techniczne         
Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty 
Eksploatacja i Niezawodność  
Ekonomia i Środowisko
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU)
Environmental Biotechnology
Folia Biologica
Folia Histochemia et Cytobiologica
Folia Horticulturae
Folia Morphologica
Forum Akademickie
Fragmenta Agronomica
Geological Quarterly
Herba Polonica
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
International Agrophysics
Ecological Engineering & Environmental Technology (Inżynieria Ekologiczna)
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Journal of Agribusiness and Rural Development  
Journal of Animal and Feed Science
Journal of Applied Genetics 
Journal of Elementology
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering  
Kosmos
Leśne Prace Badawcze                           
Łąkarstwo w Polsce
Medycyna Weterynaryjna
Meteorology Hydrology and Water Management
MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
Nauka Przyroda Technologie
Nauki Przyrodnicze
Oceanologia
Oceanological and Hydrobiological Studies
Ochrona Środowiska 
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
Okulistyka Weterynaryjna
Pamiętnik Puławski
Panacea
Pestycydy
Phytopathologia
Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy 
Polish Journal of Ecology
Polish Journal of Entomology   
Polish Journal of Environmental Studies 
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Polish Journal of Microbiology
Polish Journal of Natural Sciences
Polish Journal of Soil Science 
Polish Journal of Veterinary Sciences
Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy
Postępy Mikrobiologii  
Postępy Nauk Rolniczych 
Postępy Nauki i Techniki
Postęp w Chemii i Zastosowaniu Chityny i jej Pochodnych
Postępy w Ochronie Roślin – Progress in Plant Protection
Problemy Ekologii Krajobrazu
Problemy Ekorozwoju
Problemy Inżynierii Rolniczej
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Rocznik Ochrona Środowiska
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Seria Botanika Steciana
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – Seria Ogrodnictwo 
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Roczniki Naukowe Zootechniki
Rośliny Oleiste – Oilseed Crops
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Sprawy Nauki 
Studia i Raporty IUNG-PIB
sylwan.lasy.gov.pl/apex/fSylwan
Technical Sciences
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
WRP Biznes
Wiadomości Zootechniczne  
Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  
Zeszyty naukowe SGGW. Seria. Problemy Rolnictwa Światowego
Ziemniak Polski

Życie Weterynaryjne 
Żywność Nauka Technologia Jakość 

Jeżeli nie ma na liście czasopisma, którego szukasz sprawdź w bazie „ARIANTA” tworzonej na Uniwersytecie Śląskim, zawierającej informacje o polskich czasopismach dostępnych w Internecie, posiadających własne strony WWW i co najmniej archiwa spisów treści. W bazie znajduje się ponad 1500 tytułów czasopism z linkami do stron WWW oraz instrukcji dla autorów.

Dostęp do bazy jest bezpłatny. 
Dostep do bazy: www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

Czasopisma wydawnictwa SIGMA-NOT

UWAGA!

 Wcelu uzyskania dostępu wymagane jest założenie indywidualnego konta. Szczegółowa instrukcja korzystania znajduje się poniżej.

 *Aby przywrócić dostęp do czasopism znajdujących się już na indywidualnym koncie, należy ponownie poprosić o dostęp do wybranego tytułu.

Chłodnictwo
Gospodarka Mięsna
Opakowanie
Problemy Jakości
Przegląd Gastronomiczny
Przegląd Piekarski i Cukierniczy
Przegląd Zbożowo – Młynarski
Przemysł Chemiczny
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
Przemysł Spożywczy