CAB Abstracts

CAB Abstracts – serwis zapewniający dostęp do zagranicznych streszczeń oraz wybranych artykułów w pełnym tekście dot. rolnictwa, ogrodnictwa, weterynarii, ochrony środowiska.

Oferuje możliwość wyszukiwania w jednej, kilku lub wszystkich kolekcjach:

  • Journals@Ovid Full Text – stanowi agregat setek czasopism naukowych, technicznych i medycznych od ponad 50 wydawców. Pozwala na wyszukiwanie we wszystkich znajdujących się w bazie rekordach
  • CAB Abstracts & CAB Abstracts Plus Collection Full Text oraz CAB Abstracts Archive – kolekcje skupiające się na badaniach  i literaturze wokół problematyki rolnictwa, leśnictwa, zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt czy gospodarki zasobami naturalnymi; udostępniają archiwum rekordów bibliograficznych sięgające 1910r.
  • Ovid MEDLINE(R) – obejmuje zagraniczną literaturę z nauk biomedycznych, zdrowia człowieka i nauk pokrewnych; szeroka możliwość przeszukiwania zasobów; rozbudowana kategoria poza pracami obecnymi w Medline daje możliwość przeszukiwania rekordów oczekujących dopiero na włączenie do niej [ w zależności od statusu: Publisher, In-Data-Review, In-Process] oraz nieindeksowanych przez Medline wyników z Pub Med. 
  • dostępne jest wyszukiwanie proste lub złożone, opcja filtrowania wyników i łączenia zapytań oraz możliwość korzystania z tezaurusa, eksport rekordów w różnych formatach.