Nadawanie stopni naukowych

Doktoraty w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

Zobacz wszystkie
08.11.2023

mgr inż. Dorota Teterycz

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - prof. dr...

Zobacz więcej
20.09.2023

mgr inż. Anna Jańczuk - Grabowska

streszczenie rozprawa doktorska recenzja dr hab...

Zobacz więcej
20.09.2023

mgr Paulina Małgorzata Jedut

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - dr hab...

Zobacz więcej
20.09.2023

mgr Magdalena Szydłowska-Tutaj

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - dr hab...

Zobacz więcej
26.06.2023

mgr inż. Ewa Habza-Kowalska

streszczenie rozprawa-doktorska - mgr inż. Ewa Habza -...

Zobacz więcej
23.02.2023

mgr Ada Krawęcka

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - dr hab...

Zobacz więcej
23.02.2023

mgr inż. Kamil Toczek

streszczenie recenzja dr hab. Izabela Dmytrów, prof...

Zobacz więcej
07.02.2023

mgr inż. Karolina Nowosad

streszczenie rozprawa doktorska recenzja - prof. dr...

Zobacz więcej