Nadawanie stopni naukowych

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia

Zobacz wszystkie
05.04.2023

dr inż. Ewa Małgorzata Baranowska-Wójcik

wniosek scalony

Zobacz więcej
05.04.2023

dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś

wniosek scalony uchwała w sprawie powołania komisji...

Zobacz więcej
09.06.2022

dr Anna Zofia Teter

wniosek autoreferat uchwała o powołaniu komisji...

Zobacz więcej
25.11.2020

dr Katarzyna Barbara Serwańska-Leja

wniosek autoreferat uchwała o powołaniu komisji...

Zobacz więcej