Nadawanie stopni naukowych

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia

Zobacz wszystkie
25.11.2020

dr Katarzyna Barbara Serwańska-Leja

wniosek autoreferat uchwała o powołaniu komisji...

Zobacz więcej