Bezpłatne szkolenie dla studentów – Certyfikowany Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności

W związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” nr POWR.03.05.00-00-Z209/18 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Dział Nauki informuje o rozpoczynającej się rekrutacji na szkolenie pn. Certyfikowany Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i zaocznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://up.lublin.pl/nauka/dzial-nauki/projekty-i-fundusze/

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów i Funduszy Działu Nauki – osoba odpowiedzialna: Pani Katarzyna Karwat tel. 81 445 66 78, katarzyna.karwat@up.lublin.pl (Rektorat, pok. 473).

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej prosimy składać do Biura Projektów i Funduszy Działu Nauki (Rektorat, p. 473) do 31.03.2023 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Dokumenty zgłoszeniowe

Ogłoszenie o naborze Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności