ERASMUS+

Kraje Programu (kraje UE + Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja)

Mobilności do krajów w ramach Akcji 1 - KA131
Zobacz więcej

Kraje Partnerskie (kraje spoza UE)

Mobilności do krajów w ramach Akcji 1 - KA107, KA171
Zobacz więcej

Przyjazdy pracowników

Przyjazdy pracowników z uczelni partnerskich oraz przedsiębiorstw zagranicznych
Zobacz więcej