Centrum Nauki zaprasza kadrę badawczo-dydaktyczną i dydaktyczną na bezpłatne szkolenia:

 • I "Neuronauka w dydaktyce"

  I. “Neuronauka w dydaktyce”, które odbędzie się w dniach 30 listopada-1 grudnia 2021 r.(wtorek-środa, 2 dni), w godzinach 8.00-14.30 w Sali Konferencyjnej (s. 418, IV p.) w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Cel szkolenia: 

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników poprzez zgłębienie procesu uczenia się  i wykorzystanie odpowiednich metod do efektywnego i skutecznego nauczania przyjaznemu mózgowi.

  Program szkolenia:

  1.       Nauka przyjazna mózgowi (ang. brain friendly learning)        

  •   Na czym polega „brain friendly learning”
  •    Co lubi nasz mózg?

  2.       Jak uczą się dorośli?

  a)    Style uczenia się

  • Uczenie się przez doświadczenie
  • Style pracy dostosowane do preferencji sensorycznych
  • Inteligencja wieloraka

  b)    Inteligencja emocjonalna w procesie uczenia się

  c)    Etapy uczenia się

  d)    Motywacja a motywowanie

  3.       Kreatywność w procesie nauczania

  •   Przeszkody w twórczym myśleniu – diagnoza własnych barier
  •   Metody i narzędzia pobudzające potencjał kreatywności

  4.       Metody nauczania

  •    Przegląd metod twórczego rozwiązywania problemu
  •    Przegląd metod aktywizujących całą grupę
  •    Dobór metod do prowadzonych przez siebie zajęć 
  •    Przygotowanie skutecznego wykładu

  Efekty kształcenia:

   Uczestnik po ukończeniu szkolenia :

  • będzie wiedział na czym polega „brain friendly learning”,
  • pozna zasady uczenia się osób dorosłych,
  • pozna style uczenia się,
  • rozpozna własny styl uczenia się i będzie wiedział jaki ma on wpływ na prowadzone przez niego zajęcia,
  • zrozumie na czym polega motywacja wewnętrzna,
  • będzie wiedział, co przeszkadza w kreatywności,
  • będzie wiedział jak pobudzać własną kreatywność, jak i u studentów,
  • pozna techniki twórczego rozwiązywania problemu,
  • pozna techniki pracy angażujące całą grupę studentów,
  • będzie umiał dobrać metodę i technikę do swojej tematyki zajęć,
  • będzie wiedział jak organizować zajęcia w sposób aktywny,
  • pozna elementy, które powinny się znaleźć w trakcie wykładu, aby studenci przyswoili jak najwięcej z niego wiedzy.

  Metody kształcenia:
  Szkolenie ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i  grupach zadaniowych. 

  90 % szkolenia to formy aktywne, 10 % to mini wykład.

  Wsparcie dla Uczestnika:

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu
  • prezentację ze szkolenia oraz wszelkie materiały wykorzystywane podczas zajęć w wersji elektronicznej
  • nieograniczony czasowo dostęp do pomocy trenera (mail /telefon)
 • II "Innowacyjne narzędzia edukacyjne i techniki pracy z grupą"

  II. “Innowacyjne narzędzia edukacyjne i techniki pracy z grupą”, które odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2021 r. (środa-piątek, 3 dni), w godzinach 8.00-14.30 w Sali Konferencyjnej (s. 418, IV p.) w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Cel szkolenia: 

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników poprzez zapoznanie z technikami pracy indywidualnej i grupowej, w tym  zasad współpracy w zespole, rozwiązywaniem konfliktów oraz osiąganiem wyzwań w zespole projektowym.

  Program szkolenia:

  1. Praca zespołowa:

  • Korzyści współpracy w zespole
  • Efekt synergii
  • Fazy rozwoju zespołu
  • Moja rola w zespole
  • Pozytywne i negatywne role w zespole
  • Grupowe podejmowanie decyzji
  • Komunikacja w zespole

  2. Rozwiązywanie konfliktów 

  • Przyczyny i skutki konfliktów w zespole
  • Fazy rozwoju konfliktu
  • Rodzaje konfliktów
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów

  3. Wybrane metody aktywnego nauczania:

  • Action learning
  • Blended learning
  • Jigsaw puzzle
  • Learning by doing
  • Grywalizacja

  4. Elementy coachingu i mentoringu w zarządzaniu zespołem projektowym

  5. Wybrane metody twórczego rozwiązywania problemu.

   

Szkolenia są organizowane w ramach projektu “Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprowadzi je Agnieszka Grzelak-Chodak

Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej w pełnym reżimie sanitarnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie oraz mają zapewniony catering podczas każdego dnia szkoleniowego.

Liczba miejsc na szkoleniu: 12.

Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami. Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy lub przesłać na adres Biura Projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, pokój 463.

Termin składania dokumentów upływa:

1. 24 listopada 2021 r. (środa) w przypadku szkolenia “Neuronauka w dydaktyce”,

2. 2 grudnia 2021 r. (czwartek) w przypadku szkolenia “Innowacyjne narzędzia edukacyjne i techniki pracy z grupą”.

Liczy się data wpłynięcia dokumentów.

Osoba do kontaktu: Anna Krawczyk, tel. 81 445-66-61, e-mail:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania zgłoszeń na szkolenie.

Pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej nie brały udziału szkoleniach organizowanych w ramach niniejszego projektu

Prowadząca:

Agnieszka Grzelak-Chodak  – trener biznesu i rozwoju osobistego oraz coach z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy na sali szkoleniowej z różnymi grupami zawodowymi – w tym z nauczycielami akademickimi i studentami, co pozwoliło na zapoznanie się z problem przygotowania i prowadzenia zajęć z dwóch stron, zrozumienia obu stron oraz poznania problemów, z jakimi się borykają – i tą wiedzą dzieli się na szkoleniach. 

Jest typowym praktykiem – pokazuje co się sprawdza, a co nie, w trakcie prowadzonych zajęć – bez wykładania zbędnej teorii.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym Agnieszka Grzelak-Chodak  prowadziła szkolenie “Kreatywne metody w nauczaniu na poziomie wyższym” oraz „Neuronauka w dydaktyce”

PLIKI DO POBRANIA
Zobacz