W dniach 14.09.2021 – 14.11.2021 odbyłam staż na Uniwersytecie w Ansbach (Niemcy).

Laboratorium mikrobiologiczne

Celem stażu było zdobycie nowych kompetencji, a także budowanie i rozwój niedawno podjętej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Ansbach, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Uniwersytet w Ansbach

Staż składał się z dwóch etapów:

  1. Pierwszym etapem było badanie wpływu wybranych ekstraktów z boczniaka ostrygowatego oraz twardnika japońskiego na linie komórkową 3T3, w zakres eksperymentów wchodziło m.in. badanie cytotoksyczności zastosowanych ekstraktów na linie 3T3, a także ocena wpływu tych substancji na różnicowanie się adipocytów.
  2. Drugim etapem stażu był projekt, który stanowił element współpracy Uniwersytetu w Ansbach z przemysłem. Podczas tego doświadczenia badałam wpływ dostarczonych przez przemysł galaktooligosacharydów na rozwój wybranych gatunków bakterii probiotycznych i patogennych w jogurcie.
Stare miasto Ansbach
FACHPACK 2021- Europejskie Targi Opakowań, Technologii i Przetwórstwa

Opiekun stażu: Prof. Dr.-Ing. Anke Knoblauch

Laboratorium hodowli komórkowych

Klaudia Kowalik