Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/) to największa baza naukowa w Polsce, która udostępnia w sposób otwarty pełne teksty czasopism i książek naukowych.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z  ich metadanymi. Do korzystania wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz  XML. Można je czytać i pobierać bez konieczności logowania.

Aktualnie w zasobach serwisu znajduje się ponad 440 000 artykułów z 1533 czasopism naukowych oraz ponad 660 książek. Zasoby są stale rozwijane dzięki współpracy z  wydawcami czasopism i książek naukowych oraz bazami dziedzinowymi.

Otwarty dostęp do publikacji zamieszczonych w Bibliotece Nauki ułatwia wykorzystywanie ich w celach naukowych i dydaktycznych, a także w popularyzacji nauki. Z zasobów korzystać mogą eksperci i profesjonaliści z różnych dziedzin, edukatorzy, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji pozarządowych i administracji publicznej oraz wszyscy obywatele. Prawie 40% publikacji udostępnionych jest na licencjach Creative Commons, które umożliwiają ich dalsze wykorzystywanie w szerokim zakresie.

Biblioteka Nauki prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W jednostce tej działa Platforma Otwartej Nauki – centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, które oferuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli oraz  wspiera instytucje i naukowców w dzieleniu się wiedzą.

Więcej informacji udziela:

Natalia Gruenpeter

tel. +48 (22) 874 94 59

Platforma Otwartej Nauki
Zobacz