Mgr Michał Czelej pod kierunkiem dr hab. Adama Waśko prof. uczelni realizuje projekt pt. „Optymalizacja metody wytwarzania w skali przemysłowej oraz ocena właściwości prozdrowotnych uzyskanych peptydów z białek jaja kurzego serwatki”.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest Biolive Innovation Sp. Z o. o.

Założenia:

W toku dotychczasowych badań prowadzonych przez zespół badawczy firmy Biolive Innovation opracowano i wdrożono na skalę półtechniczną metodę wytwarzania peptydów żółtek jaj oraz serwatki. Peptydy te potencjalnie mogą mieć liczne właściwości prozdrowotne. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na optymalizację warunków procesu w celu uzyskania bioaktywnych peptydów o jak najlepszych właściwościach prozdrowotnych. Działania te obejmować będą również  ocenę i wybór surowców pod kątem ceny, dostępności oraz zawartości białka i łatwości jego izolacji, tak aby proces wytwarzania peptydów był korzystny ekonomicznie.