mgr inż. Piotr Kamiński
Zatrudnienie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kobus
Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

„Opracowanie podstaw technologii ekstraktów biologicznie aktywnych z biomasy z użyciem wody w stanie podkrytycznym”

Woda jest rozpuszczalnikiem, którego polarność zależy od parametrów procesu. Jest ona szczególnie przydatna do ekstrakcji związków chemicznych o dużym stopniu polarności, zwłaszcza z materiałów pochodzenia roślinnego. Ze względu na wyjątkowy charakter woda ciągle znajduje nowe zastosowania w nowoczesnych technologiach ekstrakcji związków biologicznie aktywnych z surowców roślinnych, umożliwiających zastosowanie tych związków w wielu dziedzinach przemysłu. Związki polarne pochodzenia roślinnego stanowią ważną grupę antyoksydantów. Są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Aplikacja ekstrakcji podkrytycznej wodą eliminuje użycie rozpuszczalników organicznych, wpływając na bezpieczeństwo, wysoką jakość oraz szerokie możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych. Woda w stanie podkrytycznym umożliwia ekstrakcję zarówno substancji polarnych, jak i niektórych substancji niepolarnych.

Celem pracy jest opracowanie podstaw technologii ekstraktów roślinnych wytwarzanych z biomasy przy użyciu wody w stanie podkrytycznym oraz przygotowanie projektu konstrukcyjnego w skali przemysłowej ekstraktora ciśnieniowego.