Pracownicy Wydziału realizują 3 zadania w ramach projektu pt. „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”, finansowanego z programu MNiSW „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. 

Zadanie 1. Technologie produkcji i przetwarzania mleka o podwyższonej zawartości składników bioaktywnych lub obniżających nadwrażliwość pokarmową, kierownik: dr hab. Aneta Brodziak;

Zadanie 2. Optymalizacja metod zachowania substancji biologicznie czynnych w projektowanym kulinarnym mięsie wołowym i cielęcym, kierownik: dr hab. Piotr Domaradzki;

Zadanie 3. Optymalizacja parametrów produkcji, pozyskania, przechowywania oraz przetwarzania produktów lokalnej akwakultury, miodów oraz jaj w celu zachowania substancji bioaktywnych, kierownik: dr hab. Piotr Skałecki